Aktualności

Odmówiła podania danych, chciała zwalniać policjantów, a teraz odpowie za wykroczenie

Data publikacji 13.06.2013

Policjanci z Zespołu do spraw wykroczeń mińskiej Komendy zajmą się niebawem przypadkiem pewnej mieszkanki gminy Dębe Wielkie, która podczas policyjnej interwencji, nie dość że odmawiała podania swoich danych osobowych, to jeszcze zapowiedziała, że zwolni funkcjonariuszy z pracy. 22-letniej mieszkance gminy Dębe Wielkie grozi teraz odpowiedzialność za popełnione wykroczenie.

Policjanci podczas wielu interwencji spotykają się wiele razy z kulturalnym i pełnym ogłady zachowaniem. Jednak nie wszyscy okazują szacunek wobec stróżów prawa. A policjanci przecież wykonują swoje ustawowe obowiązki związane między innymi z legitymowaniem i sprawdzaniem osób. Zdarzają się przypadki że niektóre osoby próbują odmawiać podania swoich danych, tym samym uniemożliwiając ustalenie tożsamości. Policjanci informują takie osoby, że odmowa podania swoich danych osobowych funkcjonariuszom podczas czynności legitymowania jest wykroczeniem, a zgodnie z obowiązującym prawem jest zagrożone karą określoną w kodeksie.

Kilka dni  temu funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego mieli taką właśnie sytuację. Policjanci w okolicy dworca kolejowego w Mińsku Mazowieckim mieli sprawdzić głośno zachowującą się grupę młodzieży. Funkcjonariusze podczas legitymowania poprosili młodą kobietą o dokument tożsamości. Ta jednak oświadczyła, że nie ma dowodu, a swoich danych nie poda, bo ma znajomego w organach ścigania, który poinstruował ją o tym, że nie musi tego robić.

Policjanci poinformowali kobietę , że zgodnie z prawem, ma mocy art. 65 kodeksu wykroczeń ma obowiązek podać swoje dane. Dopiero kiedy poinformowali kobietę, że będzie doprowadzona do jednostki Policji, w celu ustalenia i potwierdzenia tożsamości, ta przedstawiła się.

Okazało się, że ma 22 lata i pochodzi z dębskiej gminy. Kobieta podczas interwencji zapowiedziała policjantom zwolnienie ich z pracy. To jednak nie wpłynęło na dalszy przebieg interwencji, bo funkcjonariusze przywykli już do takich zachowań.

Jak wspomnieliśmy na początku, wiele interwencji odbywa się w poszanowaniu zarówno obywateli, jak i policjantów podejmujących swoje czynności, a czasami niestety bywa tak, że zachowanie jest takie, jakie ostatnio spotkało mińskich prewencjuszy.

Cyt. Rozdział IX „Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym”

Art. 65.

§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,

podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

dn