Aktualności

Uroczyste przekazanie urządzeń do znakowania rowerów - od 19 września rozpoczynamy akcję znakowania w całym powiecie mińskim

Data publikacji 19.09.2016

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste przekazanie engrawerów i flamastrów, które będą służyły policjantom do znakowania rowerów. W imieniu władz powiatu mińskiego urządzenia znakujące i materiały pomocnicze przekazał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński wspólnie Wicestarostą Krzysztofem Płochockim, Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektorem Bartłomiejem Dydkiem oraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu Mińskiego Wojciechem Juszczakiem. Zgodnie z przyjętym założeniem kontynuacji akcji prewencyjnej znakowania rowerów w całym powiecie mińskim, engrawery trafią do dzielnicowych w Komisariatach Policji w Halinowie, Mrozach, Stanisławowie, Sulejówku, a także do Posterunku Policji w Kałuszynie i Rewiru Dzielnicowych w Mińsku Mazowieckim.

Akcja znakowania rowerów miała swój początek w Mińsku Mazowieckim. 27 maja tego roku dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Tomasza Jakubowskiego i Straży Miejskiej, dzielnicowi z mińskiego rewiru otrzymali urządzenia do znakowania rowerów, w tym engrawery i flamastry, dzięki którym można było oznaczać rowery i rejestrować jednoslady w policyjnej bazie ROWER.  Zgodnie z przyjętym wtedy założeniem akcją prewencyjną został objęty Mińsk Mazowiecki.

Aby jednak dotrzeć do jeszcze większej liczby obywateli i umożliwić udział w akcji znakowania wszystkim mieszkańcom powiatu mińskiego, kierownictwo mińskiej komendy wystąpiło z wnioskiem o wsparcie do władz powiatu mińskiego. Pomysł ten spotkał się z pełną aprobatą ze strony Starosty oraz radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu Mińskiego. Dzięki środkom przekazanym przez powiat miński, zakupiono engrawery, flamastry, naklejki, latarki na potrzeby akcji znakowania.

W dniu dzisiejszym w sali 101  mińskiego Starostwa, odbyła się uroczystość przekazania opisywanych narzędzi, które mają służyć dzielnicowym w całym powiecie mińskim.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, Sekretarz powiatu mińskiego Danuta Strejczyk, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu Mińskiego Wojciech Juszczak, Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Urszula Soroka, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek wspólnie z I Zastępcą nadkomisarzem Zbigniewem Pucelakiem, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Konca, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Sebastian Matasek, Komendant Komisariatu Policji w Mrozach podinsp. Leszek Murawski, Komendant Komisariatu Policji w Sulejówku kom. Zbigniew Kołecki i Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie kom. Janusz Czerwiński.

Na początku spotkania założenia akcji znakowania przedstawił kom. Daniel Niezdropa, który od początku zajmował się koordynacją tego  przedsięwzięcia z ramienia mińskiej komendy.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek, który opowiedział o efektach, jakie dotychczas przyniosło znakowanie rowerów, podkreślając to, że odkąd policjanci rozpoczęli znakowanie, to spadła liczba kradzionych jednośladów. Podkreślił również, że złodzieje nie ukradli do tej pory żadnego roweru oznakowanego przez Policję.

Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, który pozytywnie ocenił przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane przez lokalną Policję, a szczególnie pomysł akcji znakowania rowerów.

Po wspomnianych wypowiedziach przyszedł czas na uroczyste wręczenie i przekazanie engrawerów, które z rąk Starosty, Wicestarosty, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu Mińskiego, odebrali Komendanci Komisariatów i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji wspólnie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji.

Znakowanie w całym powiecie mińskim będzie już teraz możliwe i dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu mińskiego. Wystarczy skontaktować się z właściwym Komisariatem Policji oraz Rewirem Dzielnicowych Wydziału Prewencji w celu ustalenia dokładnego terminu i umówienia się na znakowanie roweru.

Podajemy numery kontaktowe w celu umówienia terminu:

  • Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji – tel. 25 759 60 04
  • Komisariat Policji w Halinowie – tel. 22 783 60 77
  • Komisariat Policji w Mrozach – tel. 25 757 41 11
  • Komisariat Policji w Stanisławowie – tel. 22 604 98 90
  • Komisariat Policji w Sulejówku – tel. 22 783 99 66
  • Posterunek Policji w Kałuszynie – tel.  25 757 67 77

SZCZEGÓŁY AKCJI NA PLAKACIE

tekst: dn

zdjęcia: do (Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim)