Aktualności

Dzielnicowi oznakowali juz 825 rowerów - „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower”

Mińscy dzielnicowi wspólnie z dzielnicowymi w Komisariatach Policji w Halinowie, Mrozach, Stanisławowie i Sulejówku oraz w Posterunku Policji w Kałuszynie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców do oznakowania roweru i zarejestrowania go w policyjnej bazie danych. Jak wynika z policyjnych analiz – złodzieje, odkąd ruszyła akcja znakowania, wyraźnie „zwolnili tempo” i ich aktywność w tej kategorii przestępczej wyraźnie zmalała. Policjanci odnotowali ponad 40 % spadek ilości kradzionych jednośladów. Znakowanie jak widać pomaga i odstrasza złodziei przed kradzieżami. Do tej pory dzielnicowi oznakowali już 825 rowerów, z tego w samym Mińsku Mazowieckim 759 rowerów. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych – „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower”.

Znakowaniem rowerów zajmują się dzielnicowi w wyznaczonych terminach - po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. W mińskim rewirze podane są konkretne terminy, kiedy można oznakować rower. W jednostkach terenowych należy kontaktować się z dyżurnymi lub dzielnicowymi, którzy też chętnie przyjmą każde zgłoszenie i udzielą informacji na temat terminu znakowania.

P R Z Y P O M I N A M Y:

W miesiącu maju mińscy dzielnicowi będą znakować rowery w następujących terminach i godzinach:

 • 5 maja (piątek) - 16.30 - 19.00
 • 6 maja (sobota) - 12.00 - 14.00
 • 12 maja (piątek) - 16.30 - 19.00
 • 13 maja (sobota) - 12.00 - 14.00
 • 19 maja (piątek) - 16.30 - 19.00
 • 20 maja (sobota) - 12.00 - 14.00
 • 26 maja (piątek) - 16.30 - 19.00
 • 27 maja (sobota) - 12.00 - 14.00

W A Ż N E:

Terminy znakowania można ustalać też bezpośrednio z dzielnicowymi w Komisariatach Policji i Posterunku Policji, korzystając z kontaktów umieszczonych w aplikacji mobilnej „MOJA KOMENDA”.

Rowery są znakowane w całym powiecie mińskim, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z podległymi KPP w Mińsku Mazowieckim jednostkami terenowymi oraz mińskim rewirem dzielnicowych:

Rewir dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Mińsku Mazowieckim – tel. 25 759 60 04

 • Komisariat Policji w Halinowie – tel. 22 783 60 77, 22 604 98 65
 • Komisariat Policji w Mrozach – tel. 25 757 41 11, 25 604 98 50, 25 604 98 51
 • Komisariat Policji w Stanisławowie – tel. 22 604 98 90
 • Komisariat Policji w Sulejówku – tel. 22 783 99 66
 • Posterunek Policji w Kałuszynie – tel. 25 757 67 77

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, aby przystąpili do akcji „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower”.

dn