Aktualności

Dzielnicowy ze Stanisławowa zaangażowany w policyjną profilaktykę

Data publikacji 05.05.2017

Dzielnicowy stanisławowskiej gminy młodszy aspirant Andrzej Kaliszuk wziął udział w kolejnych spotkaniach z młodzieżą, realizowanych przez policyjnych profilaktyków na terenie działania Komisariatu Policji w Stanisławowie. Tym razem policyjne prelekcje dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne. Dzielnicowy i towarzysząca mu policjantka od szkolnej profilaktyki przeprowadzili edukacyjny wykład w Zespole Szkół w Jakubowie, podczas którego wyjaśnili gimnazjalistom wszystkie pojęcia związane z czynami karalnymi. Aby przestrzec młodych ludzi, funkcjonariusze podali szereg przykładów niewłaściwych zachowań młodzieży, które skutkowały zastosowaniem wobec nich środków karno-wychowawczych przez sąd rodzinny. Prelekcje miały na celu pokazać, że życie zgodne z prawem zawsze procentuje w przyszłości.

Wszyscy dzielnicowi z mińskiej komendy od wielu lat biorą aktywny udział w realizacji zadań związanych z profilaktyką społeczną. Dzielnicowi bardzo często organizują spotkania z dorosłymi mieszkańcami, czy też spotykają się z samorządowcami, aby omówić ważne sprawy społeczne.

Oprócz wspomnianych spotkań, dzielnicowi wspomagają też policjantów zajmujących się profilaktyką w szkołach i placówkach oświatowych. Dzielnicowi niejednokrotnie prowadzą sami prelekcje i pogadanki dla dzieci i młodzieży, dzieląc się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem, aby uświadamiać młodych ludzi i pokazywać im wyłącznie dobre wzorce do naśladowania.

Na terenie Komisariatu Policji w Stanisławowie miały ostatnio miejsce spotkania edukacyjne z młodzieżą. W policyjny prelekcjach brał każdorazowo udział dzielnicowy Stanisławowa i przyległej gminy - młodszy aspirant Andrzej Kaliszuk.

Spotkanie z policjantami zorganizowano między innymi w Zespole Szkół w Jakubowie. Edukacyjne lekcje dla prawie 120 gimnazjalistów prowadzili wspólnie: młodszy aspirant Andrzej Kaliszuk i policjantka z zespołu zajmującego się szkolną profilaktyką – starszy sierżant Dominika Witek.

Policyjny wykład prowadzony przez mundurowych dotyczył odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym również odpowiedzialności za popełnione czyny karalne. Policjanci wyjaśniali gimnazjalistom, jakie są zachowania demoralizacyjne i jakich czynów zabronionych dopuszczają się nieletni.

Przedstawienie młodzieży skali zagrożeń i zachowań niewłaściwych, miało na celu pokazanie jakich postaw nie należy w życiu prezentować i naśladować.

Celem spotkania z gimnazjalistami, było przede wszystkim uświadomienie uczniom, jak ważne dla przyszłości młodego człowieka jest życie wolne od uzależnień i zgodne z prawem.

„Pamiętajcie, już w młodym wieku swoim zachowaniem pracujecie na własną przyszłość” – przypominała uczniom policjantka.

dn