Aktualności

Posiedzenie Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

Data publikacji 05.05.2017

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek wziął udział w przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, podczas którego kierownicy służb oraz inspekcji przedstawiali sprawozdania ze swojej działalności w 2016 roku. Komendant Powiatowy Policji podkreślił zaangażowanie policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i przedstawił efekty, jakie osiągnęli policjanci na płaszczyźnie zwalczania przestępczości oraz najważniejsze działania prewencyjne, w tym akcję znakowania rowerów, dzięki której ograniczono liczbę kradzionych jednośladów. Podczas posiedzenia podinspektor Bartłomiej Dydek promował aplikację Moja Komenda oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zachęcając do korzystania z tych narzędzi.

Posiedzenie komisji rozpoczął jej przewodniczący Waldemar Mirecki, witając przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Weterynarii oraz Sanepid-u, a także radnych i wiceburmistrza Krzysztofa Michalika.

Jednym z punktów posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Mińsk Mazowiecki. Przygotowane dla miasta sprawozdanie zreferował Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek, przedstawiając następujące informacje:

W 2016 roku w mieście Mińsk Mazowiecki stwierdzono ogółem 808 przestępstw, z czego 594 to przestępstwa kryminalne, a wśród nich 307 to przestępstwa w 7-iu najbardziej uciążliwych kategoriach.

W porównaniu do 2015 roku odnotowano spadek liczby wszystkich przestępstw  o 11 czynów zabronionych mniej. Policjanci wykryli łącznie 574 przestępstwa, z czego czynów zabronionych dopuściło się 455 podejrzanych i 24 nieletnich sprawców czynów karalnych.  W ogólnej liczbie podejrzanych było 6 cudzoziemców.

W 2016 roku w mieście Mińsk Mazowiecki odnotowano jednak wzrost w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach (kradzież, kradzież  z włamaniem, kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu, przestępczość rozbójnicza, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie)  o 22 przestępstwa stwierdzone więcej w porównaniu do 2015 roku.  Wzrost liczby przestępstw stwierdzonych w 7 kategoriach przestępczych nie wynikał wprost ze wzrostu zagrożenia przestępczością, lecz był między innymi skutkiem efektywnej pracy policjantów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i rozwojem przedmiotowym, którego efektem było ujawnienie większej ilości czynów popełnionych przez ustalonego (ustalonych) w sprawie – sprawcę (sprawców).

Nie w każdej jednak kategorii najbardziej uciążliwych przestępstw w 7 kategoriach zanotowano wzrost ilości czynów. I tak:

Wzrost nastąpił w następujących kategoriach:

  • kradzież z włamaniem (29 przestępstw więcej),
  • kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodów (5 przestępstw więcej),
  • uszkodzenie rzeczy (7 przestępstw więcej),
  • uszczerbek na zdrowiu (3 przestępstwa więcej),
  • bójka i pobicie (1 przestępstwo więcej).

Spadek nastąpił w następujących kategoriach:

  • kradzieży cudzej rzeczy (19 przestępstw mniej),
  • przestępstwa rozbójnicze (4 przestępstwa mniej).

W 2016 roku skuteczność ścigania przestępstw z 7-iu kategorii wyniosła 53,22 % i wzrosła o 2,83 % w porównaniu do 2015 roku, kiedy wynosiła 50,39 %.

Systematycznie prowadzone działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, doprowadziły  do uzyskania wysokiej skuteczności ścigania przestępstw w mieście Mińsk Mazowiecki  na poziomie 70,86 % w kategorii przestępczości ogólnej (przestępstwa kryminalne z 7-iu kategorii oraz pozostałe). Wykrywalność wzrosła o 0,33 % w porównaniu do 2015 roku, kiedy wynosiła 70,55 %. Dla porównania w 2014 roku wykrywalność wynosiła 68,83 %.

Komendant omówił również najważniejsze zagadnienia prewencyjne, podkreślając wagę profilaktyki społecznej i zacieśniania więzi z mieszkańcami przez dzielnicowych. Bartłomiej Dydek zachęcał do korzystania z aplikacji takich jak: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Szczególną uwagę szef mińskich policjantów zwrócił na potrzebę organizowania większej liczby patroli, co było do tej pory możliwe dzięki wsparciu władz miasta i przeznaczaniu środków na służby ponadnormatywne.

Wiele uwagi poświęcono akcji znakowania rowerów. Podinspektor Bartłomiej Dydek podziękował miastu i Straży Miejskiej za wsparcie i przedstawił wpływa znakowania rowerów na liczbę kradzionych jednośladów. „Ich liczba spadła o ponad 43%” - podkreślał komendant.

Radni zadawali też pytania komendantowi, które dotyczyły między innymi przestępczości narkotykowej i oszustw internetowych . Komendant przedstawił sukcesy, jakie policjanci odnieśli na płaszczyźnie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz tryb postepowania w związku z przyjęciem zawiadomienia o oszustwie na aukcji internetowej lub portalu z ogłoszeniami.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek powiedział: „Dajemy z siebie wszystko, staramy się, aby mieszkańcom naszego miasta żyło się z dobrym poczuciem bezpieczeństwa”.

dn