Aktualności

Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Data publikacji 06.05.2017

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim wspólnie z naczelnikami dwóch wydziałów: prewencji i ruchu drogowego oraz dzielnicowymi, wzięli udział w XXXIII Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. Jednym z punktów porządku obrad było bezpieczeństwo publiczne w gminie Mińsk Mazowiecki w 2016 roku. Komendant podkreślił wysokie zaangażowanie w pracę mińskich policjantów, przedstawiając szczegółowo analizę przestępczości oraz wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie mińskiej gminy. Komendant zachęcał do organizowania spotkań i debat społecznych. Podczas sesji radni mogli zadawać pytania komendantowi. Dotyczyły one miedzy innymi zwalczania przestępczości narkotykowej, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, kradzieży drzewa i maszyn oraz pojazdów rolniczych, a także przypadków pedofilii. Komendant wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania.

Na XXXIII Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, obecni byli: podinspektor Piotr Wojda Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, komisarz Wojciech Korzeń Naczelnik Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi: młodszy aspirant Kamil Kaliński i starszy sierżant Rafał Bieńko.

Na początku komendant zreferował stan zagrożenia przestępczością w mińskiej gminie w 2016 roku:

W 2016 roku w gminie Mińsk Mazowiecki odnotowano spadek przestępczości. W roku sprawozdawczym stwierdzono ogółem 266 przestępstw, z czego 195 to przestępstwa kryminalne, a wśród nich 106 to przestępstwa stwierdzone 7-iu kategoriach. Policjanci wykryli 185 przestępstw, z czego czynów zabronionych dopuściło się 135 podejrzanych i 5 nieletnich sprawców czynów karalnych oraz 1 cudzoziemiec. W porównaniu do 2015 roku, stwierdzono  5 przestępstw mniej.

W 2016 roku w gminie Mińsk Mazowiecki odnotowano łączny spadek liczby przestępstw kryminalnych w 7-iu kategoriach, w sumie o 7 przestępstw mniej, i tak w poszczególnych kategoriach przedstawiało się to nastepująco:

Wzrost nastąpił w następujących kategoriach:

  • kradzież z włamaniem (1 przestępstwo więcej),
  • uszkodzenie rzeczy (5 przestępstw więcej),
  • uszczerbek na zdrowiu (5 przestępstw więcej),
  • bójka i pobicie (1 przestępstwo więcej).
  • przestępstwa rozbójnicze (2 przestępstwa więcej).

Spadek nastąpił w następujących kategoriach:

  • kradzieży cudzej rzeczy (20 przestępstw mniej),
  • kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu (1 przestępstwo stwierdzone mniej).

Systematycznie prowadzone działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych doprowadziły do zwiększenia skuteczności ścigania wszystkich przestępstw do poziomu 69,55 % w kategorii przestępczości ogólnej (przestępstwa kryminalne z 7-iu kategorii oraz pozostałe). Wykrywalność wzrosła o 3,74 % w porównaniu do 2015 roku, kiedy to wynosiła 65,81 %.

„To był wyjątkowy rok dla nas policjantów” – podkreślił komendant, zawracając uwagę na fakt, że policjanci realizowali również szereg zadań na terenie całego kraju, biorąc udział w licznych policyjnych operacjach i zabezpieczeniach.

W swojej wypowiedzi komendant  podkreślił organizację wspólnych służb z żandarmerią wojskową, wagę i potrzebę organizacji debat społecznych i ciągłe zacieśnianie współpracy ze społeczeństwem. Aby ją jeszcze bardziej pogłębiać, komendant zachęcał do korzystania z interaktywnych aplikacji takich jak: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas sesji radni podnosili też różne problemy bądź zadawali pytania komendantowi. Pytano o skalę zagrożenia kradzieżami drzewa, kradzieże pojazdów rolniczych, zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt, a nawet stwierdzone przypadki pedofilii. Jedyny postulat podniósł sołtys Gamratki, który apelował o kontrole prędkości mińskiej drogówki.

Komendant wyczerpująco odpowiadał na wszelkie pytania. W zakresie ruchu drogowego odpowiedzi udzielał natomiast podinspektor Piotr Wojda, a w sferze zagadnień prewencyjnych komisarz Wojciech Korzeń.

Na zakończenie policyjnego wystąpienia podziękowania dla policjantów przekazał Wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski.

dn