Aktualności

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Mińskiego

Data publikacji 07.05.2017

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim przedstawił radzie Powiatu Mińskiego podczas XXI Sesji analizę stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie mińskim. Najwyższa wykrywalność przestępstw w Garnizonie Stołecznym i niesamowite zaangażowanie wszystkich policjantów w realizacje zadań służbowych - w swoich wypowiedziach kilkakrotnie podkreślał szef mińskich policjantów. Komendant podziękował władzom powiatu mińskiego za wsparcie i przekazywanie środków na rozwój lokalnej Policji. Ze swojej strony zapewniał, że działania prowadzone na rzecz ograniczania przestępczości nie słabną, a policjanci starają się wykryć każdą prowadzona sprawę. Podziękowania za wytrwałą i bardzo dobrą służbę przekazał dla mińskich policjantów Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

Na początku policyjnego wystąpienia przedstawiano ogólna charakterystykę przestępczości w powiecie mińskim w 2016 roku:

W 2016 roku odnotowano w powiecie mińskim nieznaczny wzrost liczby przestępstw przy jednoczesnej poprawie skuteczności ścigania sprawców czynów zabronionych:

  • w kategorii przestępczości ogólnej wzrost o 85 przestępstw stwierdzonych więcej, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 68,9 % do 69,7 %,
  • w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost o 26 przestępstw stwierdzonych więcej, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 60,4 % do 61,1 %,
  • w 7-iu kategoriach przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost o 51 przestępstw stwierdzonych więcej, przy znacznym wzroście wykrywalności z 33,7 % do 40 %.

W 2016 roku odnotowano spadek liczby przestępstw w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy (znacznie ograniczono kradzieże rowerów, poprzez między innymi „akcję znakowania”) i przestępstw rozbójniczych. Wzrost liczby przestępstw odnotowano w takich kategoriach jak: kradzież z włamaniem, kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodów, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy.

Wzrost liczby przestępstw stwierdzonych był między innymi wynikiem efektywnej pracy policjantów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i rozwojem przedmiotowym, którego efektem było ujawnienie większej ilości czynów popełnionych przez ustalonego (ustalonych) w sprawie sprawcę (sprawców).

Systematycznie działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, doprowadziły  do zauważalnego wzrostu skuteczności ścigania sprawców przestępstw i tym samym osiągnięcia wykrywalności na poziomie 69,7 % (najwyższej wykrywalności wśród jednostek Garnizonu Stołecznego).

W wyniku realizowanych postępowań przygotowawczych ustalono łącznie 1283 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw oraz 60 nieletnich sprawców czynów karalnych.

Na wniosek Policji i Prokuratury, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wobec 33 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W prowadzonych sprawach prokuratorzy nadzorujący postępowania przygotowawcze stosowali również środki zapobiegawcze, i tak wobec 64 osób zastosowano dozór Policji, poręczenia majątkowe wobec 2 osób i zakazy opuszczania kraju wobec 22 podejrzanych.

Wydano również 5 nakazów opuszczenia lokalu, głównie wobec podejrzanych o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy Policji w Mińsku mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek:

  • przedstawił najważniejsze policyjne realizacje i zatrzymania w 2016 roku w tym: rozbicie grupy kradnącej francuskie auta, zlikwidowaną wytwórnię papierosów i realizację narkotykową z udziałem CBŚP i Wydziału Realizacyjnego KSP, a także innych wydziałów stołecznej Policji,
  • przedstawił aplikacje: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
  • podziękował za wsparcie finansowe,
  • omówił potrzebę zacieśniania współpracy ze społeczeństwem poprzez realizację debat społecznych,
  • podziękował za wzorową współpracę z lokalnymi mediami i wszystkimi samorządami.
  • przedstawił najważniejsze priorytety na 2017 rok.

Niezwykła słowa podziękowania przekazał obecnym na sali policjantom Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński: „Serdecznie dziękuję za tą piękną służbę. Jestem dumny, że mogę być Starostą Powiat Mińskiego, w którym funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – Wszystkiego Najlepszego”.

W XXI Sesji Rady Powiatu Mińskiego oprócz podinspektora Bartłomieja Dydka wzięli udział: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Piotr Wojda i Oficer Prasowy komisarz Daniel Niezdropa.

dn