Aktualności

Wizyta w komendzie przedszkolaków z PM nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim odwiedziły mińską komendę. Maluchy podczas odwiedzin jednostki Policji miały okazję przyjrzeć się codziennej pracy policjantów. Przedszkolaki zobaczyły jak wygląda praca oficerów dyżurnych i policjanta zajmującego się osobami zatrzymanymi w policyjnym areszcie. Pokaz wyposażenia atelier techniki kryminalistycznej i wykład o zabezpieczeniu śladów zaprezentował maluchom technik kryminalistyki. Na zakończenie przedszkolaki zwiedziły policyjny dziedziniec i zobaczyły jak wygląda wyposażenie policyjnego radiowozu. Przewodnikiem przedszkolaków podczas wycieczki była policjantka z zespołu do spraw nieletnich i patologii oraz oficer prasowy. Dla maluchów możliwość spotkania ze stróżami prawa była niezapomnianym przeżyciem.

Na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wybrali się wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Ponad dwudziestoosobowa grupa maluchów została powitana przez oficera prasowego komisarza Daniela Niezdropę i specjalistkę od szkolnej profilaktyki starszego sierżanta Dominikę Witek. Przygotowali oni wspólnie program wycieczki i zajęli się oprowadzeniem dzieci po najciekawszych pomieszczeniach policyjnego budynku.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie stanowiska kierowania, gdzie przez cała dobę pełnią odpowiedzialną służbę oficerowie dyżurni. Policjanci przedstawili dzieciom pełniących tego dnia służbę dyżurnych: aspiranta sztabowego Jacka Wąsowskiego i aspiranta sztabowego Bogdana Czaplickiego. Dyżurni przywitali dzieci, a policyjni przewodnicy opowiedzieli im o tym, jak zarządza się patrolami i z jakich środków łączności korzystają policjanci. Przedszkolaki mogły posłuchać jakie komendy wydaje podległym patrolom oficer dyżurny oraz w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 997 i 112.

Kolejnym ciekawym pomieszczeniem był policyjny areszt. Tam dzieci mogły spotkać się z sierżantem sztabowym Piotrem Baryckim i posłuchać ciekawostek na temat tego, jak wygląda pobyt osób zatrzymanych w policyjnym areszcie.

Następnym pomieszczeniem, do którego zaproszono przedszkolaków było atelier zespołu techniki kryminalistycznej. Na przedszkolaki czekało tam wiele atrakcji przygotowanych przez policyjnego „czarodzieja”, bo tak przewodnicy maluchów przedstawili technika kryminalistyki młodszego aspiranta Łukasza Lewandowskiego, mówiąc – „ za chwilę poznacie kogoś wyjątkowego, kto sprawi, że rzeczy niewidoczne staną się widzialnymi”. I dosłownie po chwili policyjny technik pokazał dzieciom jak ujawnia się niewidoczne ślady linii papilarnych oraz ślady widoczne tylko w świetle detektora UV. Łukasz Lewandowski pokazał też przedszkolakom jak wykonuje się zdjęcia sygnalityczne na specjalnym stanowisku oraz jak skanuje się linie papilarne, które przesyła się następnie do policyjnej bazy danych.

W kolejnym etapie policyjnej wycieczki, przedszkolaki zobaczył policyjny radiowóz wykorzystywany podczas Patrolu Szkolnego. Maluchy były bardzo szczęśliwe mogąc posiedzieć choć przez chwilę w radiowozie i poczuć się prawdziwymi stróżami prawa.

Spotkanie jak zwykle zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Maluchy były bardzo zadowolone, a na koniec wymieniali kolejne wszystkich policjantów, których poznali podczas wycieczki w komendzie.

dn

 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie
 • Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim w mińskiej komendzie