Aktualności

Rozegrano teoretyczny etap powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 15.05.2017

Policjanci z mińskiej drogówki wspomagani przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowiecki przeprowadzili tegoroczną edycję powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W teoretycznym etapie turnieju wzięły udział drużyny z 8 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie. Zwycięskie drużyny z powiatu mińskiego wezmą teraz udział w etapie rejonowym, który odbędzie się w Warszawie w dniu 24 maja. Serdecznie gratulujemy powiatowym zwycięzcom i życzy kolejnej najwyższej lokaty. Od kilku ostatnich lat organizację turnieju wspiera dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji tego szczytnego przedsięwzięcia.

Organizacje turniejów i konkursów z zakresu ruchu drogowego to jedna z dziedzin policyjnej działalności edukacyjno-profilaktycznej prowadzona aktywnie przez wydział ruchu drogowego mińskiej komendy.

W wielu dotychczasowych przedsięwzięciach oprócz naczelników mińskiej drogówki: podinspektora Piotra Wojdy i aspiranta sztabowego Dariusza Wierciocha, a także asystenta starszego aspiranta Radosława Czwarnoga, uczestniczą równie aktywnie pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wspólnie z naczelnikiem Tomaszem Górnym.

Policjanci i „kryzysowcy” dbają nie tylko o sprawny przebieg przeprowadzonych konkursów i turniejów, ale również o to, aby współzawodnictwo odbywało się w miłej i sympatycznej atmosferze.

11 maja na dziedzińcu Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnkowskiego przeprowadzono teoretyczny etap powiatowej eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Głównym organizatorem powiatowych eliminacji był Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim we współpracy ze wspomnianym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

W I etapie turnieju wzięły udział czteroosobowe drużyny z 8 szkół podstawowych oraz trzyosobowe drużyny z 4 szkół gimnazjalnych.

Podczas Turnieju BRD obowiązywały następujące zasady:

Teoretyczny etap turnieju polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania, 25 pytań w przypadku szkół podstawowych, 35 pytań w przypadku gimnazjów. Pytania dotyczyły przede wszystkim znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym celu młodzież wypełniała testy wiedzy oraz testy tzw. zachowania się na skrzyżowaniach.

W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów w klasyfikacji końcowej, przy ostatecznym ustaleniu klasyfikacji - brano pod uwagę w pierwszej kolejności ilość prawidłowych odpowiedzi na pytania z testu wiedzy, a następnie najwyższą ilość punktów uzyskanych przez jednego zawodnika z danej szkoły.

Ostateczne wyniku powiatowych eliminacji Turnieju BRD były następujące:

W kategorii wiekowej szkoły podstawowe I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, w składzie:

 1. Wiktoria Piotrowska,
 2. Aleksandra Tylkowska,
 3. Dawid Filip Muras,
 4. Szymon Piekarski.

W kategorii wiekowej szkoły gimnazjalne I miejsce zdobyło Gimnazjum im. Orła Białego, w  Jakubowie, w składzie:

 1. Izabela Czwarnóg,
 2. Alicja Lubańska,
 3. Hubert Kosieradzki.

Obydwie zwycięskie drużyny przechodzą automatycznie do rejonowego etapu Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się dnia 24 maja 2017 roku o godzinie 9 w Szkole Podstawowej nr 14 w Warszawie – Ursusie,  przy ulicy Generała Kazimierza Sosnkowskiego 10. Rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej w godz. 8:00-8:30.

Do zapisu drużyny niezbędne są następujące dokumenty zawodników:

 1. karta rowerowa (szkoła podstawowa),
 2. karta rowerowa, karta motorowerowa lub prawo jazdy kat. AM (gimnazjum),
 3. legitymacja szkolna,
 4. pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
 5. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom turnieju i życzymy sukcesów podczas etapu rejonowego. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom powiatowych eliminacji, którzy zgłosili się do tego turnieju i wzięli w nim udział.

Policjanci bardzo serdecznie dziękują powiatowym „kryzysowcom”. Ich wkład w organizację turnieju BRD był jak zwykle  nieoceniony. Prezentowana przez nich postawa zasługuje na najwyższe uznanie, a dotychczasowy wkład w promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym stawia zarówno pracowników jak i naczelnika WZKiSO w gronie osób, którym leży na sercu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Wszyscy organizatorzy powiatowych eliminacji Turnieju BRD składają najserdeczniejsze podziękowania Panu Tomaszowi Płochockiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim za przychylność i pomoc w zabezpieczeniu logistycznym Turnieju BRD.

Tekst: Dn/WZKSiO

Zdjęcia: WZKSiO