Aktualności

Uczniowie klas policyjnych na spotkaniu z kierownictwem mińskiej komendy

Data publikacji 11.10.2017

W Zespole Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach odbyło się spotkanie licealistów z klas policyjnych z Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim młodszym inspektorem Sławomirem Rogowskim. Oprócz szefa mińskich stróżów prawa, w spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta młodszy inspektor Sebastian Ciastoń i Komendant Komisariatu Policji w Mrozach podinspektor Leszek Murawski. Spotkanie miało charakter inauguracyjny i zapoznawczy. Kierownictwo mińskiej komendy zapewniło o wsparciu w realizacji programu nauczania i zaangażowanie się w prowadzenie zajęć dla licealistów. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wielu relacji z policyjnych realizacji oraz akcji.

Od 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach funkcjonują klasy licealne o profilu policyjnym, utworzone zgodnie z programem opracowanym przez Komendę Główną Policji i zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od początku powstania klas mundurowych, w prowadzeniu zajęć aktywnie uczestniczą policjanci z komendy powiatowej i komisariatu w Mrozach.

O jak najlepszą współpracę ze szkołą w Mrozach dba kierownictwo mińskiej komendy. Komendanci zawsze służą pomocą, kiedy tylko zachodzi potrzeba wzbogacenia procesu dydaktycznego o udział doświadczonych policjantów.

Do szkoły na spotkanie z klasami policyjnymi został zaproszony Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim  młodszy inspektor Sławomir Rogowski. Towarzyszyli mu: Zastępca do spraw prewencji młodszy inspektor Sebastian Ciastoń oraz Komendant Komisariatu Policji w Mrozach, prowadzący między innymi zajęcia z klasami mundurowymi – podinspektor Leszek Murawski.

Przybyłych gości przywitała dyrektor placówki Marianna Bogusz, która na samym początku serdecznie podziękowała za nieocenione wsparcie i pomoc w realizacji programu nauczania, dziękując nie tylko kierownictwu, ale też wszystkim policjantom zaangażowanym w prowadzenie lekcji z uczniami.

Po przedstawieniu policyjnych gości, głos zabrał młodszy inspektor Sławomir Rogowski. Szef mińskich policjantów wyraził swoje zadowolenie tym, że klasy policyjne cieszą się takim zainteresowanie. „Jestem dumny z waszego wyboru, podziwiam was” – tymi słowami komendant zwrócił się do młodzieży.

Przez kolejne dwie godziny lekcyjne uczniowie wysłuchali wystąpień komendanta, jego zastępcy i komendanta z Mrozów. A były to prawdziwe policyjne historie i relacje z akcji i działań, mające przybliżyć młodym ludziom specyfikę policyjnej służby, która z jednej strony często obarczona jest ryzykiem, lecz może być prawdziwą pasją dla tych, którzy chcą pomagać ludziom.

Komendanci zachęcali młodzież do pracy nad charakterem, do rozwijania zainteresowań - po to, aby w służbie, na którą zdecydowaliby się w przyszłości, wykorzystać umiejętności, które zawsze mogą się przydać.

Na zakończenie dyrektor Marianna Bogusz jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowała komendantowi za odwiedziny w szkole i spotkanie z klasami policyjnymi. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim zapewnił że będzie dbał o rozwijanie współpracy ze szkołą i sam chętnie, jeżeli będzie tylko taka okazja i potrzeba, poprowadzi zajęcia z młodzieżą.

dn