Aktualności

Wzorowa współpraca z lokalnym samorządem - komendanci spotkali się z Burmistrzem Mrozów

Data publikacji 12.10.2017

Kwestie planowanej budowy nowej siedziby mroziańskich policjantów, wspólna praca na rzecz bezpieczeństwa i ocena dotychczasowej, jak stwierdzono – wzorowej współpracy z samorządem miasta i gminy Mrozy, były tematami poruszanymi podczas spotkania kierownictwa mińskiej komendy z Burmistrzem Mrozów Dariuszem Jaszczukiem. Spotkanie miało charakter nie tylko roboczy, miało przede wszystkim na celu omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, a także rozwojem Policji. Obecność jednostek terenowych, takich jak Komisariat w Mrozach i bliskość Policji to udogodnienie, które ma służyć przede wszystkim mieszkańcom.

Od wielu lat władze powiatu mińskiego i lokalne samorządy wspierają policyjne przedsięwzięcia i biorą aktywny udział w rozwoju Policji. Współfinansowanie zakupów policyjnych radiowozów, wspomaganie policyjnych inwestycji, czy też nagradzanie tych policjantów którzy wyróżniają się w służbie - to sfery, w których samorządowcy biorą aktywny udział.

Kierownictwo mińskiej komendy dba o rozwijanie współpracy z lokalnymi samorządami i podczas każdej okazji, takich jaj sesje powiatowe, miejskie, gminne, debaty społeczne i spotkania z mieszkańcami, komendanci zawsze podkreślają jak ważne jest współdziałanie. Jedno z takich ważnych spotkań miało miejsce w Urzędzie Miasta w Mrozach.

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim młodszy inspektor Sławomir Rogowski wspólnie z Zastępcą młodszym inspektorem Sebastianem Ciastoniem i Komendantem Komisariatu Policji w Mrozach podinspektorem Leszkiem Murawskim spotkali się z Burmistrzem Mrozów Dariuszem Jaszczukiem.

Głównym tematem spotkania była planowana budowa nowej siedziby komisariatu i kwestie związane ze stworzeniem policjantom jak najlepszych warunków służby. Podczas spotkania komendanci rozmawiali o inwestycji, a przy tym razem z burmistrzem wyrazili wspólny pogląd, że obecność takich właśnie jednostek Policji jak najbliżej mieszkańców, to spełnienie oczekiwań społecznych związanych z ciągłą poprawą bezpieczeństwa.

Podczas spotkania wyrażono pogląd, że współpracę należy rozwijać tak, aby poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy, ale też po to, aby odbiór społeczny Policji był jak najlepszy.

dn