Aktualności

Zapraszamy mieszkańców miasta Mińska Mazowieckiego, gminy Mińsk Mazowiecki, miasta i gminy Halinów, miasta i gminy Kałuszyn - do udziału w debatach społecznych pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 16.11.2017

Policjanci z mińskiej komendy zaplanowali w miesiącu listopadzie kolejne spotkania z mieszkańcami z cyklu debat społecznych w nowej odsłonie pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debaty społeczne mają służyć zacieśnianiu więzi z lokalnymi społecznościami i podejmowaniu skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a także promocji Policji i pokazywaniu tej formacji, jako służby nastawionej na pomaganie ludziom i tworzenie jak najlepszego komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Podczas inauguracyjnych debat społecznych przybliżone zostaną mieszkańcom założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, realizowane przez dzielnicowych zadania - w oparciu o analizy zagrożeń w ramach półrocznych planów zadań priorytetowych. Mieszkańcy dowiedzą się też, jak korzystać z aplikacji i narzędzi informatycznych takich jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

W okresie czasu od 21 do 29 listopada tego roku, policjanci z mińskiej komendy i komisariatów Policji  zaplanowali do realizacji kolejne spotkania ze społeczeństwem ujęte w cykl debat społecznych „Porozmawiamy o bezpieczeństwie – może mieć na nie wpływ”.

Wzorem wszystkich dotychczas zrealizowanych debat społecznych, policjanci będą chcieli zapoznać się ze spostrzeżeniami mieszkańców na temat poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, a przy tym poznać ich opinię temat pracy Policji, po to aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom lokalnym.

Podczas debat inaugurujących nowy cykl spotkań mieszkańców z Policją, przedstawione i omówione zostaną narzędzia i metody z jakich mogą teraz korzystać  mieszkańcy, aby jeszcze łatwiej nawiązać kontakt z Policją, a przy tym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat zaobserwowanych zagrożeń.

Na debatach omówione zostaną między innymi zagrożenia oznaczone na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”, przedstawione zostaną półroczne plany zadań priorytetowych przez dzielnicowych, zaprezentowane zostaną założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także narzędzia informatyczne służące mieszkańcom, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacja mobilna „Moja Komenda”.

Podczas debat policjanci będą chcieli poznać opinie mieszkańców oraz ewentualne uwagi na temat przydatności oraz funkcjonalności wprowadzonych rozwiązań.

Omówione i wskazane podczas debat zagrożenia będą szczególną informacją, niezwykle pomocną przy wdrażaniu odpowiednich działań profilaktycznych, polegających między innymi na organizowaniu dodatkowych spotkań czy też na zwiększeniu działalności informacyjnej, mającej za zadanie informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach ich przeciwdziałania.

Harmonogram debat społecznych przedstawia się następująco:

  • 21 listopada 2017 roku (wtorek) w godzinach 17.00-19.00, debata z udziałem władz samorządowych, radnych, przedstawicieli służb oraz instytucji i mieszkańców miasta i gminy Halinów, w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta w Halinowie przy ulicy Spółdzielczej 1. (realizuje Komisariat Policji w Halinowie).
  • 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 17.00-19.00, debata z udziałem władz samorządowych, radnych, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Chełmońskiego 14 . (realizuje KPP w Mińsku Mazowieckim).
  • 28 listopada 2017 roku (wtorek) w godzinach 17.00-19.00, debata z udziałem władz samorządowych, radnych, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn w sali widowiskowej Domu Kultury w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 45. (realizuje KP Mrozy).
  • 29 listopada 2017 roku (środa) w godzinach 18.00-20.00, debata z udziałem władz miejskich, radnych, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 173. (realizuje KPP w Mińsku Mazowieckim).

Serdecznie zapraszamy do udziału w debatach społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

dn