Aktualności

Komendant Powiatowy Policji wręczył rozkazy o wyróżnieniu policjantom z pocztu sztandarowego i zespołu wywiadowczego

Na dzisiejszej odprawie kadry kierowniczej mińskiej komendy, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Sławomir Rogowski nagrodził policjantów z pocztu sztandarowego za aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i godne reprezentowanie mińskiej jednostki oraz dbanie o dobry wizerunek policjanta. Wśród nagrodzonych policjantów był też jeden z naszych wywiadowców, który w szczególny sposób, poprzez liczne sukcesy w służbie, zasłużył na uznanie i nagrodę Komendanta Głównego Policji. Po wręczeniu rozkazów o wyróżnieniu nagrodami, komendant wspólnie z kadrą uhonorowali nagrodzonych gromkimi brawami.

Policjanci z mińskiej komendy kolejny raz wystąpili uroczyście na odprawie kadry kierowniczej,  w związku z wręczeniem im rozkazów o nagrodzeniu za zaangażowanie w realizację zadań służbowych i zatrzymania sprawców przestępstw.

Rozkazy wręczył funkcjonariuszom Komendant Powiatowy Policji w  Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski, podkreślając uznanie na jakie zasłużyli policjanci swoją postawą i dziękując im za poświęcenie się w jak najlepszą realizację zadań służbowych.

Policjantom z pocztu sztandarowego, komendant podziękował za promocję wizerunku policjanta i godne reprezentowanie lokalnej Policji podczas świąt i uroczystości oraz różnego rodzaju przedsięwzięć rocznicowych.

Policjantowi z zespołu wywiadowczego komendant podziękował za szczególne zaangażowanie w realizację zadań, za wzorową służbę i efekty w postaci zatrzymań sprawców przestępstw. W uznaniu szczególnych zasług policyjny wywiadowca został wyróżniony nagrodą przez Komendanta Głównego Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim wspólnie z kadrą, na zakończenie odprawy,  uhonorował nagrodzonych brawami.

dn

  • Komendant Powiatowy Policji wręczył rozkazy o wyróżnieniu policjantom z pocztu sztandarowego i zespołu wywiadowczego
  • Komendant Powiatowy Policji wręczył rozkazy o wyróżnieniu policjantom z pocztu sztandarowego i zespołu wywiadowczego
  • Komendant Powiatowy Policji wręczył rozkazy o wyróżnieniu policjantom z pocztu sztandarowego i zespołu wywiadowczego