Aktualności

Debata Społeczna w gminie Mińsk Mazowiecki - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 28.11.2017

Debata społeczna inaugurująca cykl debat społecznych w nowej odsłonie w gminie Mińsk Mazowiecki odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, Zastępcy Naczelnika WRD, Kierownika Rewiru Dzielnicowych i dzielnicowego gminnego. W debacie wzięli udział radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Debatę zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, pod sklepami i w rejonach szkół, na przystankach kolejowych, zagrożeniem przestępczością narkotykową, a także podejmowanie działań przez drogówkę w stosunku do osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Podczas debaty przedstawiono wnioski i postulaty oraz rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Kolejna debata społeczna z cyklu debat w nowej odsłonie została zorganizowana dla gminy Mińsk Mazowiecki. Debata inaugurująca została zorganizowana w porozumieniu z władzami samorządowymi, które podczas debaty reprezentowali: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Bąk i Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Damasiewicz. W debacie wzięli też aktywny udział radni gminni, sołtysi i mieszkańcy.

W debacie uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji do spraw prewencji mł. insp. Sebastian Ciastoń. Oprócz kierownictwa mińskiej komendy, w debacie brał też udział Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Dariusz Wiercioch, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Paweł Florczuk oraz jeden z dwójki gminnych dzielnicowych mł. asp. Mariusz Kondraciuk.

Podczas debaty przedstawiono mieszkańcom zalety korzystania z narzędzi informatycznych udostępnionych obywatelom tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Uczestnicy spotkania z Policją poznali zadania, jakie realizowali dzielnicowi w ramach półrocznych planów zadań priorytetowych oraz program uspołeczniania roli dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas”. O realizowanych przez dzielnicowych zadaniach opowiedział mł. asp. Mariusz Kondraciuk, podkreślając że te najważniejsze, czyli priorytetowe działania wynikają przede wszystkim z oczekiwań społecznych i wniosków, składanych podczas sesji i spotkań z mieszkańcami.

W trakcie debaty najwięcej uwagi poświęcono bezpieczeństwu w miejscach publicznych, a także w ruchu drogowym. Radni i mieszkańcy wskazywali newralgiczne punkty, w których pojawiają się zagrożenia, apelując o kontrole Policji oraz podejmowanie działań mających nie tylko przeciwdziałać, ale też eliminować zagrożenia. Nie zabrakło również postulatów o działania drogówki, patrole rejonów szkół, kontrole przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa i częstsze kontrole trzeźwości.

Poruszono tematy, związane między innymi z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w tym w rejonie sklepów i szkół, jazdy w stanie nietrzeźwości, naruszania przepisów ruchu drogowego, a także innych zachowań, w tym wybryków chuligańskich i zakłócania spokoju mieszkańców oraz niszczenia wiat przystankowych, a także zagrożenia przestępczością narkotykową.

W debacie z policjantami uczestniczyło prawie 20 osób. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sebastian Ciastoń zapewnił lokalny samorząd i mieszkańców, że Policja podejmie działania we wszystkich wskazanych dziedzinach.

dn