Aktualności

Debata Społeczna w Kałuszynie - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 29.11.2017

Debata społeczna inaugurująca cykl debat społecznych w nowej odsłonie w mieście i gminie Kałuszyn odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury z udziałem Burmistrza Mariana Soszyńskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomira Rogowskiego, jego Zastępcy mł. insp. Sebastiana Ciastonia, Naczelnika drogówki podinsp. Piotra Wojdy oraz kierownictwa Komisariatu Policji w Mrozach, a także kierownika i dzielnicowego z lokalnego posterunku. W debacie wzięli udział radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Podczas debaty omówiono działania mające zapobiegać spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, wybrykom chuligańskim oraz innym zachowaniom naruszającym porządek prawny. Poruszono też zagadnienia związane z poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zapewnili o skutecznym podejmowaniu działań mających zapewnić jak najwyższy poziom i komfort bezpieczeństwa.

Kolejna debata społeczna z cyklu debat w nowej odsłonie została zorganizowana dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn. Debatę inaugurującą przygotowano w porozumieniu z władzami samorządowymi, które reprezentowali: Burmistrz Marian Soszyński oraz Przewodniczący Rady Miasta Janusz Kazimierz Pełka. W debacie wzięli też aktywny udział dyrektorzy szkół, między innymi Marek Pachnik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, radni miejscy, sołtysi i mieszkańcy.

W debacie uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim – mł. insp. Sławomir Rogowski i jego Zastępca do spraw prewencji – mł. insp. Sebastian Ciastoń. Oprócz kierownictwa mińskiej komendy, w debacie brał też udział Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Piotr Wojda, Komendant Komisariatu Policji w Mrozach – podinsp. Leszek Murawski, Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie – mł. asp. Piotr Gaładyk i dzielnicowy – sierż. szt. Robert Bucholski.

Podczas debaty przedstawiono mieszkańcom zalety korzystania z narzędzi informatycznych udostępnionych obywatelom tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

O weryfikacji i sprawdzaniu naniesionych przez mieszkańców zagrożeń opowiedział uczestnikom debaty mł. asp. Piotr Gaładyk, przekazując następnie głos dzielnicowemu, który zreferował działania priorytetowe, jakie podejmuje, aby przeciwdziałać i eliminować zagrożenia w rejonie placu miejskiego oraz na terenie zalewu „Karczunek”.

W trakcie debaty oceniono działania Policji i współpracę z lokalnym samorządem, a także wskazano dziedziny, w których podjęto wspólną pracę, aby zminimalizować zagrożenia, związane między innymi ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych i wybrykami chuligańskimi.

Podczas debaty omówiono też kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, apelując do Policji o wsparcie samorządu w kwestii wprowadzania rozwiązań mających to bezpieczeństwo poprawiać.

W debacie z policjantami uczestniczyło prawie 20 osób. Podczas spotkania komendanci mińskiej komendy i mroziańskiego komisariatu złożyli deklarację dalszej współpracy z lokalnym samorządem, dziękując za dotychczasową pomoc i wsparcie, zapewniając jednocześnie o podejmowaniu skutecznych działań na rzecz ciągłej poprawy bezpieczeństwa publicznego.

dn