Aktualności

W Miejskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Data publikacji 30.11.2017

Zorganizowana w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, 14-sta w tym roku inauguracyjna debata społeczna z nowego cyklu spotkań ze społeczeństwem, była debatą skierowaną do mieszkańców Mińska Mazowieckiego. W mińskiej debacie wziął udział Burmistrz, przedstawiciele Straży Miejskiej, radni oraz mieszkańcy. Obecnych na debacie 6 dzielnicowych przedstawiło zadania priorytetowe realizowane w II półroczu tego roku. Spotkanie było okazją do rozmowy z policjantami na tematy związane z bezpieczeństwem. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji i Naczelnik mińskiej drogówki odpowiadali na pytania i odnosili się do wskazanych w mieście zagrożeń. Przedstawiono wiele policyjnych przedsięwzięć służących budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki wsparciu władz miejskich Mińska Mazowieckiego oraz Straży Miejskiej, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury zorganizowano 14-stą w tym roku debatę społeczną z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W debacie wziął udział Burmistrz Marcin Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Miasta Marian Makowski, a także radni miejscy, przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów, Komendant Straży Miejskiej Anna Kwiatkowska, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i mieszkańcy. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnej prasy i telewizji.

Z ramienia mińskiej Policji przybyli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Sebastian Ciastoń, Naczelnik WRD podinsp. Piotr Wojda, Kierownik rewiru dzielnicowych wraz z 6-cioma dzielnicowymi pełniącymi służbę obchodową w Mińsku Mazowieckim.

Na debacie omówiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację „Moja Komenda”, założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a każdy z obecnych dzielnicowych zaprezentował swój rejon służbowy i zreferował jakie działania podjął w związku z realizacją założonych planów.

Podczas debaty jej uczestnicy zadawali pytania dotyczące szczegółów działań Policji,  zarówno w ruchu drogowym i jak i działań mających przeciwdziałać wybrykom chuligańskim i naruszeniom prawa. Złożono postulaty o patrolowanie rejonów szkół i monitorowanie między innymi tych rejonów miasta, gdzie w późnych godzinach kończą się różnego rodzaju imprezy kulturalne. Wnioskowano też o podejmowanie działań wobec rowerzystów  i kontroli rowerów pod kątem posiadania właściwego oświetlenia.

Podczas debaty podkreślono ważny udział rejonowych strażników miejskich w realizacji zadań przez dzielnicowych i dobrą współpracę polegającą między innymi na wspólnych zabezpieczeniach prewencyjnych i  służbach obchodowych.

Debatę podsumował Burmistrz Mińska Mazowieckiego, który podziękował za jej organizację i życzył organizacji kolejnych tego rodzaju spotkań ze społeczeństwem.

dn