Uroczyste przekazanie i poświęcenie radiowozów - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Uroczyste przekazanie i poświęcenie radiowozów

Data publikacji 20.12.2017

Odprawa kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła się niezwykle miłym akcentem przez przekazanie kluczyków do 6 radiowozów. Są one wyrażeniem uznania za zasługi i ofiarność policjantów w służbie, przez włodarzy samorządowych z powiatu mińskiego oraz jego poszczególnych miast i gmin.

Pojazdy zostały zakupione ze środków budżetowych powiatu mińskiego, miast: Mińsk Mazowiecki, Halinów i Mrozy oraz gmin: Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Stanisławów, Cegłów i Latowicz. Radiowozy są oznakowane marki Opel i Hyundai. Będą wykorzystywane przez policjantów w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, w ramach wykonywania obowiązków w służbie patrolowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prezenty świąteczne świadczą o wzorowej i wieloletniej współpracy z lokalnym samorządem, który doskonale rozumie nie tylko potrzeby Policji, ale również współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Po uroczystości przekazania kluczyków przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, mł. insp. Sławomira Rogowskiego w asyście Starosty, Wójtów, Burmistrzów lub ich przedstawicieli, pojazdy zostały poświęcone przez kapelana mińskiej Policji księdza Jerzego Daneckiego, co poprzedziła krótka modlitwa.

Uroczystości zostały zakończone prezentacją sygnałów dźwiękowo – świetlnych w radiowozach.