Aktualności

Odprawa roczna – podsumowanie pracy mińskich policjantów w 2017 roku

Środowa odprawa podsumowująca wyniki pracy policjantów w 2017 roku miała szczególny charakter. Wziął w niej udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski z Zastępcą. W odprawie uczestniczył także starosta miński Antoni Jan Tarczyński z wicestarostą Krzysztofem Płochockim. Obecni byli także dowódcy jednostek mundurowych i przedstawiciele innych organów na co dzień współpracujących z mińską komendą.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na początku roku planowana jest uroczysta odprawa. Ma ona na celu zaprezentowanie wyników pracy policjantów za ubiegły rok. W środowej odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski wspólnie z Zastępcą. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło starosty powiatu mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego a także wicestarosty Krzysztofa Płochockiego. Na naradę przyjechali także burmistrzowie i wójtowie gmin oraz dowódcy służb mundurowych i przedstawiciele innych organów ściśle współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Maz. W odprawie uczestniczyli kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych mińskiej komendy.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierzowi Pietroniowi przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sebastiana Ciastonia.

 

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski, który przywitał zaproszonych gości. Omówił także wyniki pracy policjantów pionu kryminalnego i dział logistyczno - kadrowy. Nie obyło się od podziękowań skierowanych do przybyłych gości za dotychczasową współpracę i wsparcie.

 

Dalsza część narady dotyczyła pracy policjantów pionu prewencyjnego. Tą tematykę zreferował Zastępca komendanta mł. insp. Sebastian Ciastoń.

 

W dalszej kolejności głos zabrał zastępca szefa garnizonu stołecznego Włodzimierz Pietroń, który wyraził uznanie za uzyskane wyniki przez mińskich funkcjonariuszy. Nakreślił także plany inwestycyjne komendy stołecznej policji na rozpoczęty rok.

 

Swoje podziękowanie dla mińskich stróży prawa przekazał również starosta miński Antoni Jan Tarczyński. Przychylił się on do swojego przedmówcy który określił komendę w Mińsku jako jednostkę wyróżniającą się dobrymi wynikami na tle garnizonu Warszawa.

 

Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Sławomir Rogowski podziękował wszystkim za uwagę i życzył dobrego roku 2018.

 

Narada zakończyła się złożeniem meldunku o zakończeniu odprawy.

 

 

 

mz