„Kaskadowa Bezpieczna Krajowa” - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

„Kaskadowa Bezpieczna Krajowa”

„Kaskadowa Bezpieczna Krajowa”, pod taką nazwą policjanci mińskiej drogówki oraz funkcjonariusze z komisariatu policji w Mrozach i Stanisławowie prowadzili w dniach od 30 stycznia do 01 lutego 2018 r. działania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu mińskiego, odnotowano wzrost liczby wypadków i kolizji drogowych w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy jest nadmierna prędkość oraz nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a także wykroczenia kierujących pojazdami popełniane na szkodę osób pieszych.

Mając na celu ograniczenie zdarzeń drogowych, w szczególności zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2018 r. policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze z komisariatu policji w Mrozach i Stanisławowie, przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą ”KASKADOWA BEZPIECZNA KRAJOWA”.

Zadaniem biorących udział w działaniach funkcjonariuszy było patrolowanie oraz obserwacja odcinków dróg krajowych nr 2, 50 i 92, na których najczęściej dochodzi do zdarzeń z udziałem pojazdów oraz ujawnianie wszelkich naruszeń przepisów ruchu drogowego. Maksymalne wykorzystanie urządzeń kontrolno pomiarowych służących zarówno do pomiaru prędkości jak i stanu trzeźwości kierujących.

W wyniku przeprowadzonych działań, łącznie skontrolowano 229 pojazdów, i tylu samo kierujących poddano badaniu na  stan trzeźwości. Nałożono 166 mandatów karnych, wobec 16 osób zastosowano pouczenie. Wobec jednej osoby skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Policjanci zapowiadają kolejne akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

 

mz