Aktualności

Ukrywał się od 2016 roku, „wpadł” w ręce mińskich kryminalnych

Data publikacji 01.03.2018

Dzięki wytrwałej pracy operacyjnej mińskich kryminalnych, udało się ustalić miejsce pobytu i zatrzymać, 62 – letniego mieszkańca gminy Kałuszyn. Mężczyzna był poszukiwany od 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborz. Poszukiwany trafił już do aresztu.

W 2016 r. 62 – letni mieszkaniec gminy Kałuszyn, usłyszał dwa zarzuty karne za popełnione przestępstwa. Śledczy zarzucili mu zniszczenie mienia i znieważenie funkcjonariuszy publicznych. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza zastosował wobec mężczyzny na wniosek prokuratury środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Został także skazany na karę pozbawienia wolności.

Mężczyzna nie stawił się w zakładzie karnym i od tej chwili zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Wobec poszukiwanego sąd wydał dwa listy gończe.

Osoba bardzo często zmieniała miejsce swojego pobytu. Ustaleniem gdzie aktualnie przebywa poszukiwany, zajęli się policjanci pionu kryminalnego, z komórki poszukiwawczej.

Dzięki wytrwałej pracy operacyjnej i współpracy z funkcjonariuszami z sąsiednich komend udało się ustalić miejsce pobytu poszukiwanego. Z informacji będącej w posiadaniu policjantów wynikało że 62 – latek przebywa na terenie działania komendy powiatowej policji w Piasecznie. Podjęte wspólnie z miejscowymi policjantami działania przyniosły skutek w postaci zatrzymania mężczyzny. Był on zupełnie zaskoczony widokiem policjantów, nie stawiał żadnych oporów.

Po wykonaniu wszelkich czynności, zatrzymany pojechał do zakładu karnego, gdzie czeka go „odsiadka” zasądzonej kary.

 

mz