Policyjne działania na przejazdach kolejowych - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Policyjne działania na przejazdach kolejowych

Policjanci ruchu drogowego mińskiej komendy, prowadzili wczoraj działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Miały one na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe czy przechodzeniu przez torowiska oraz zasad poruszania się w takich miejscach. W działaniach brało udział sześciu policjantów i dwóch funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Pomimo, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych jest pod stałym nadzorem mińskich policjantów oraz innych właściwych służb.

Zaplanowane działania miały na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach.

W czasie działań nadzorem objeto 5 przejazdów kolejowych na terenie powiatu mińskiego, podczas których skontrolowano kilkadzisiąt pojazdów. Funkcjonariusze reagowali na każdy przypadek naruszenia przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracano na pieszych którzy przechodzili przez torowiska pomimo zamkniętych zapór.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc, ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”.

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

 

mz/ksp/foto: kpp mińsk maz

 • Funkcjonariusze realizują działania "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze realizują działania "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze realizują działania "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze realizują działania "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze realizują działania "Bezpieczny przejazd"