Debata społeczna w Mrozach - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Debata społeczna w Mrozach

W miniony piątek, mieszkańcy miasta i gminy Mrozy, mieli okazję aby spotkać się z policjantami w ramach kolejnej debaty społecznej zorganizowanej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. O godz. 16:00 w Urzędzie Miasta rozpoczęliśmy rozmowę z uczestnikami debaty. Głównym tematem dyskusji było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz problem wyrzucania nieczystości.

Piątkowa debata społeczna zorganizowana w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, odbyła się w Urzędzie Miasta w Mrozach. Z ramienia mińskiej komendy policji na debatę przybył Zastępca Komendanta Powiatowego młodszy inspektor Sebastian Ciastoń. Komisariat Policji w Mrozach reprezentowali komendant – podinspektor Leszek Murawski oraz zastępca nadkomisarz Tomasz Pluchrat. Obecny był także dzielnicowy miasta i gminy Mrozy aspirant sztabowy Janusz Chmielowski. Samorząd reprezentował burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk oraz radni miasta i gminy.

Na zaproszenie wzięcia udziału w debacie, pozytywnie odpowiedzieli mieszkańcy miasta Mrozy oraz okolicznych miejscowości, w tym sołtysi wsi, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Zebrani wysłuchali kilku słów wstępu wygłoszonych przez nadkomisarza Tomasza Pluchrata, który zaprezentował osiągnięcia funkcjonariuszy na tle garnizonu warszawskiego oraz omówił narzędzia komunikacji społeczeństwa z policją, jakimi są krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa oraz aplikacja „Moja komenda”.

Podczas debaty mieszkańcy zadawali różne pytania i zgłaszali wiele problemów. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, głównie w rejonie szkoły w Grodzisku gdzie postulowano o poszerzenie drogi i zwiększenie patroli. Mieszkańcy skarżyli się na problem dewastacji wiat przystankowych na terenie peronów PKP Grodzisk.

Każdy zadający pytanie czy zgłaszający jakiś problem, nie pozostał bez odpowiedzi. Zastępca Komendanta mł. insp. Sebastian Ciastoń, wspólnie z komendantem Murawskim odpowiadali na pytania, i informowali mieszkańców o możliwościach rozwiązywania poszczególnych problemów.

Organizowane debaty społeczne w powiecie mińskim odbywają się cyklicznie i będą nadal prowadzone na naszym terenie.

 

mz

  • Debata społeczna w Mrozach
  • Debata społeczna w Mrozach
  • Debata społeczna w Mrozach
  • Debata społeczna w Mrozach