Prowadziliśmy akcję „Bezpieczna DK50” - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Prowadziliśmy akcję „Bezpieczna DK50”

Policjanci z mińskiej komendy realizowali w dniach 28 marca – 11 kwietnia 2018 roku drogową akcję pod nazwą „Bezpieczna DK50”. Były to działania zainicjowane, przygotowane i realizowane przez mińską „drogówkę”. Akcję przeprowadzono na drodze krajowej nr 50 a jej celem było ograniczenie ilości wypadków drogowych. Do współpracy zaproszono policjantów z powiatu otwockiego i wołomińskiego. Jak pokazują wyniki uzyskane w ramach działań, cel został osiągnięty, ponieważ było bezpieczniej niż w roku ubiegłym.

Jedną z najniebezpieczniejszych dróg przebiegającą przez teren garnizonu stołecznego jest droga krajowa nr 50, naturalna obwodnica Warszawy dla samochodów ciężarowych. W 2016 roku na drodze tej w 32 wypadkach zginęło 7 osób a rannych zostało 46 osób. Natomiast w 2017 roku w 13 wypadkach zginęło 8 osób, rannych zostało 11 osób. Do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym dochodziło również w roku bieżącym. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych na wspomnianej drodze są: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

W związku z powyższym pod koniec marca mińscy policjanci zainicjowali i przygotowali drogową akcję o nazwie „Bezpieczna DK50”. W akcję tą zostali włączeniu również funkcjonariusze z Otwocka i Wołomina.

Mundurowi, w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. od 06:00 – do 09:00 i od 15:00d o19:00 patrolowali trasę „50”, przeprowadzali statyczne kontrole prędkości, dokonywali kontroli stanu trzeźwości kierujących i sprawdzali ważność i kompletność dokumentów pojazdu i kierowcy.

Policjanci, szczególną uwagę, zwracali na samochody ciężarowe i zagrożenia jakie powodują kierujący nimi. W czasie trwania działań nikt na krajowej 50 nie zginął. A było to możliwe dzięki temu, że przeprowadziliśmy niemal 400 kontroli drogowych, ujawniliśmy 6 nietrzeźwych kierujących i 15 bez wymaganych dokumentów. Funkcjonariusze ujawnili prawie 250 wykroczeń, na które reagowali stosując środki prawne takie jak mandaty karne czy wnioski o ukaranie.

Zaplanowano już kolejne drogowe akcje, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu mińskiego.

 

mz

  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50
  • Policjanci podczas czynności służbowych na drodze krajowej nr 50