Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dzisiaj, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn ze szkół gimnazjalnych i 7 drużyn ze szkół podstawowych. Mińscy policjanci czynnie włączyli się w przygotowanie i realizację tego projektu.

Odbywająca się w tym roku XLI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym została objęta honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Realizowane jest to między innymi poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach czy kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Do powiatowych eliminacji opisywanego turnieju zgłosiło się 13 drużyn z powiatu mińskiego. 7 drużyn reprezentowało  szkoły gimnazjalne, 6 drużyn szkoły podstawowe. Zawodnicy poszczególnych drużyn zmierzyli się z testem wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nadzorowanym przez mińskich policjantów oraz strażnika miejskiego miasta Mińsk Mazowiecki, którzy przyznawali punkty za wykonywanie zadań.

Po przeprowadzonych konkurencjach wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup. Do dalszych etapów zakwalifikowały się dwie drużyny: w kategorii szkół gimnazjalnych - Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie oraz w kategorii szkół podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Szkoły te będą reprezentowały powiat miński w etapie rejonowym. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w turnieju oraz gratulujemy wiedzy jaką wykazali się podczas rozwiazywania zadań testowych.

Podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie tego turnieju należą się także Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim za udostępnienie pomieszczeń.

 

mz

  • Policjanci nadzorują uczestników powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  • Policjanci nadzorują uczestników powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  • Policjanci nadzorują uczestników powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  • Policjanci nadzorują uczestników powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym