Współpracujemy z Żandarmerią Wojskową - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Współpracujemy z Żandarmerią Wojskową

Od kilku miesięcy mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego mogą obserwować wspólne patrole policjantów i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Są one możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu między szefami wymienionych służb – Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim młodszego inspektora Sławomira Rogowskiego i Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej pułkownika Tomasza Szoplika. Wszystko w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa i zwiększenia liczby patroli.

Od 19 marca 2018 roku, w wyniku podpisanego porozumienia, policjanci mińskiej komendy, pełnią służby wspólnie z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej. Dzięki temu porozumieniu, mogliśmy zwiększyć ilość patroli kierowanych do służby oraz podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mińskiego. Wspólne patrole kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone łamaniem przepisów prawa.

Zatrzymania przestępców, zabezpieczanie miejsc zdarzeń, ręczne kierowanie ruchem na miejscu wypadków drogowych, wspólne służby patrolowe, kontrole ruchu drogowego, poszukiwania osób zaginionych, zabezpieczanie imprez masowych, a także wymiana doświadczeń poprzez liczne szkolenia – to część wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Pomiędzy służbami stale wymieniane są informacje o zagrożeniach występujących na danym obszarze oraz podejmowane są wspólne inicjatywy w celu ich wyeliminowania.

Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej pełnią służby z policjantami komórek patrolowych i ruchu drogowego. Obecność mundurowych na drogach w widoczny sposób przełożyła się na wzrost bezpieczeństwa i spadek ilości zdarzeń szczególnie tych najbardziej dotkliwych dla społeczeństwa jak bójki, rozboje czy kradzieże. Od chwili podjęcia inicjatywy wspólnych patroli zauważyliśmy wzrost zaufania społecznego do formacji mundurowych.

Dziękując za dotychczasową współpracę, mamy nadzieję na dalszą efektywną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mińskiego.

 

mz

 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas odprawy służbowej
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas odprawy służbowej
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas odprawy służbowej
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas odprawy służbowej
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych
 • Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas czynności służbowych