Aktualności

Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim

Wczoraj w komendzie powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji, komisarza Zbigniewa Kołeckiego. Rozkaz o powołaniu został odczytany w obecności całej kadry kierowniczej mińskiej komendy.

Z dniem 15 maja 2018 roku, rozkazem personalnym podpisanym przez Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, komisarzowi Zbigniewowi Kołeckiemu, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału kryminalnego, powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim. Z tej okazji w obecności całej kadry kierowniczej mińskiej komendy odbyła się wczoraj uroczysta zbiórka.

Gratulacje z awansu i życzenia dalszej owocnej służby złożył komendant Rogowski wraz ze swoim I zastępcą, komendantem Ciastoniem.

Obejmujący stanowisko komisarz Zbigniew Kołecki podziękował za okazane zaufanie i zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby go nie zawieść. W dalszej części zbiórki gratulacje złożyli wszyscy obecni na uroczystości.

 

mz

  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim