Otworzyliśmy kolejny Punkt Przyjęć Dzielnicowego - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Otworzyliśmy kolejny Punkt Przyjęć Dzielnicowego

W środę 30 maja 2018 roku, przy udziale władz państwowych i samorządowych otworzyliśmy Punkt Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem. Jest to już drugi punkt, który poprzez służbę dyżurującego policjanta, przybliża policję społeczeństwu. W punkcie przyjęć dzielnicowego dyżur pełnił będzie dzielnicowy młodszy aspirant Mariusz Adamiec.

Idea otwierania punktów przyjęć dzielnicowego, zrodziła się z potrzeby przybliżania policji społeczeństwu. Wynika także z wniosków składanych podczas konsultacji społecznych, w których mieszkańcy apelują o obecność funkcjonariuszy w ich miejscu zamieszkania.

W środę 30 maja, przy udziale wicemarszałek senatu Marii Koc, wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, wójta gminy Dobre Tadeusza Gałązki, radnych gminy Dobre z przewodniczącym Waldemarem Szymańskim na czele, przedstawiciela związków zawodowych policjantów Komendy Stołecznej Policji młodszego inspektora Mirosława Bednarskiego, komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim młodszego inspektora Sławomira Rogowskiego, komendanta komisariatu policji w Stanisławowie nadkomisarza Roberta Redy oraz zastępcy podkomisarza Pawła Chłopika, dzielnicowego młodszego aspiranta Mariusza Adamca, oraz mieszkańców Dobrego,  uroczyście otwarto Punkt Przyjęć Dzielnicowego. Swoją siedzibę będzie miał przy ul. Rynek 21 w Dobrem.

Do zadań dzielnicowego, pełniącego dyżur w punkcie przyjęć, będzie należało:

 • zapewnienie mieszkańcom Gminy Dobre możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji informacji o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia albo porządek publiczny,
 • zapewnienie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
 • właściwą służbowo obsługę interesantów zgłaszających się w trakcie funkcjonowania Punktu Przyjęć Dzielnicowego,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Dyżurnym Komisariatu Policji w Stanisławowie celem podejmowania stosownych czynności służbowych w sytuacjach tego wymagających.

 

Z dzielnicowym młodszym aspirantem Mariuszem Adamcem można skontaktować się w poniższy sposób:

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 783 60 77.

Dzielnicowy poza godzinami dyżurów w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego, przyjmuje interesantów także w Komisariacie Policji w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A, 05-304 Stanisławów

 

mz

 

 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem
 • Otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem