Inauguracja roku szkolnego klas policyjnych w Mrozach - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Inauguracja roku szkolnego klas policyjnych w Mrozach

03 września, w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, zainaugurowano nowy rok szkolny. Kolejni adepci klas o profilu „Edukacja policyjna” rozpoczęli naukę. Jest to już trzeci rocznik młodzieży, która swoje plany zawodowe wiąże ze służbą w formacjach mundurowych. Na uroczystościach, policję reprezentował komendant komisariatu policji w Mrozach, p.o. nadkomisarz Tomasz Pluchrat.

Punktualnie o godz. 09:15, wprowadzeniem pocztu sztandarowego Zespołu Szkół im Adama Mickiewicz w Mrozach, rozpoczęły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wśród zaproszonych na to wydarzenie był reprezentujący Policję - nadkomisarz Tomasz Pluchrat pełniący obowiązki komendanta komisariatu policji w Mrozach.

Szkoła w Mrozach posiada w swoich strukturach klasy z edukacją policyjną. W tym roku kolejny rocznik młodzieży rozpoczął kształcenie w kierunku zdobycia wymarzonego dla nich zawodu policjanta. Klasy o profilu policyjnym zadebiutowały przed trzema laty, i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród młodych osób. W chwili obecnej w szkole funkcjonują trzy klasy po jednej w każdym roczniku.

Dyrekcja szkoły jest w stałym kontakcie z kierownictwem mińskiej komendy, co przekłada się na podejmowaną na wielu płaszczyznach współpracę. Jako przykład możemy podać udział klasy policyjnej w uroczystym apelu związanym z powiatowymi obchodami święta policji 27 lipca tego roku. Mimo trwających wakacji uczniowie licznie wzięli udział w apelu i dumnie reprezentowali swoją szkołę. Dziękujemy!

Uczniom, którzy po wakacyjnej przerwie rzucili się w wir nauki, życzymy samych sukcesów oraz podejmowania dobrych decyzji dotyczących dalszego życia zawodowego.

 

mz

foto: Zespół Szkół w Mrozach/Tygodnik Siedlecki

  • Uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego w Zespole Szkół w Mrozach
  • Uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego w Zespole Szkół w Mrozach
  • Uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego w Zespole Szkół w Mrozach
  • Uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego w Zespole Szkół w Mrozach
  • Klasa policyjna podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Mińsku Mazowieckim