Aktualności

Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Data publikacji 02.10.2018

Wczoraj, podczas uroczystej odprawy kadry kierowniczej mińskiej komendy, odczytano rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja. Zgodnie z rozkazem z dniem 1 października tego roku, nadkomisarz Zbigniew Kołecki został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Punktualnie o godz. 10:00, w obecności całej kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, rozpoczęła się uroczysta odprawa połączona z odczytaniem i wręczeniem rozkazu personalnego Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja. Szef stołecznych policjantów z dniem 01 października, powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego, nadkomisarza Zbigniewa Kołeckiego, który od 15 maja pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Wręczając rozkaz personalny, komendant Rogowski, pogratulował zastępcy awansu, i życzył dalszych sukcesów w służbie. Docenił także i zwrócił uwagę na osobowość, która cechuje nadkomisarza Kołeckiego w kontaktach z policjantami. Wyraził przekonanie o bardzo dobrej decyzji komendanta stołecznego, co potwierdziło kilkumiesięczne pełnienie obowiązków na tym stanowisku i służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Do słów komendanta Rogowskiego przychylił się I zastępca, młodszy inspektor Sebastian Ciastoń, który przekazał wyrazy uznania wynikające z awansu i życzył samych dobrych decyzji na nowym stanowisku.

Wszyscy zebrani, osobiście pogratulowali nowemu komendantowi.

 

mz

  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji
  • Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji