Aktualności

Sukcesy mińskich policjantów w konkursach komendy stołecznej

II miejsce w konkursie służby dyżurnej, zajął nadkomisarz Robert Padzik a III miejsce w konkursie dla policjantów oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenia zajęła starszy aspirant Monika Suchacka. To kolejni funkcjonariusze, którzy zajmują czołowe lokaty w konkursach komendy stołecznej organizowanych dla policjantów poszczególnych komórek.

Jedną z możliwości doskonalenia umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej jest uczestniczenie w zawodach, bądź konkursach. Dzięki bezpośredniej rywalizacji można rozszerzać swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę, jednym słowem się rozwijać.

Z tej okazji korzystają policjanci z mińskiej komendy policji którzy aktywnie biorą udział w konkursach dla policjantów różnych komórek i pionów.

2 października, do rywalizacji przystąpili funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę na stanowiskach oficerów dyżurnych. Był to drugi etap tego konkursu. Pierwszy został rozegrany na poziomie komend rejonowych i powiatowych gdzie wyłoniono najlepszych dyżurnych, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego. Odbył się on w budynku komendy stołecznej, gdzie funkcjonariusze pod okiem komisji pisemnie odpowiadali na 60 pytań przez 60 minut. Kolejną konkurencją rozegraną w stołecznym finale była symulacja pełnienia służby na stanowisku kierowania, która obejmowała m.in. przyjęcie zgłoszenia, kierowanie siłami i środkami oraz dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych.

Poszczególne konkurencje wyłoniły trzech zawodników, którzy okazali się najlepsi. Zwycięzcą okazał się dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, II miejsce zajął nadkomisarz Robert Padzik z mińskiej komendy, natomiast na III miejscu uplasował się dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Gratulujemy sukcesów.

W tym tygodniu zostały także rozegrane eliminacje do ogólnopolskiego konkursu na najlepszego policjanta oskarżyciela publicznego, w sprawach o wykroczenia. III miejsce w tym konkursie zajęła starszy aspirant Monika Suchocka z wydziału ds. wykroczeń, nieletnich i patologii mińskiej komendy.

Policjantka, w kolejnych etapach konkursu, rozwiązywała test wiedzy, zmagała się z przygotowanymi kazusami. Po zsumowaniu zdobytych punktów zwycięzcą okazał się funkcjonariusz z KRP II, drugie miejsce przypadło w udziale policjantowi z KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, III miejsce zajęła starszy aspirant Monika Suchocka.

Policjantom gratulujemy osiągniętych wyników, i życzymy kolejnych sukcesów w służbie.

 

mz/ksp

foto: asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

  • Policjanci podczas konkursu na najlepszego dyżurnego w komendzie stołecznej
  • Policjanci podczas konkursu na najlepszego dyżurnego w komendzie stołecznej