Policjanci na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Policjanci na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa

Data publikacji 09.10.2018

W miniony piątek, odbyła się IX edycja, cyklicznie organizowanego przedsięwzięcia na temat bezpieczeństwa, pod nazwą „Bezpieczna jazda – sto lat na polskich drogach”. Sympozjum odbyło się w gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Sosnkowskiego a głównymi odbiorcami prelekcji byli uczniowie „Mechanika”.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim cyklicznie organizuje sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W organizację tego sympozjum włączają się różne instytucje, w tym Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim.

W tym roku jest to już IX edycja tego przedsięwzięcia. Z ramienia mińskiej komendy w sympozjum udział wzięli I zastępca komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim młodszy inspektor Sebastian Ciastoń, naczelnik mińskiej „drogówki” podinspektor Piotr Wojda oraz asystent wydziału ruchu drogowego aspirant sztabowy Radosław Czwarnóg.

Ideą tych spotkań jest kształtowanie wśród szkolnej młodzieży, pozytywnych zachowań na drodze, zwiększanie świadomości młodych kierowców oraz zwiększanie drogowej wyobraźni. Uczniowie zapoznali się z historią policji na przestrzeni wieku, jej wyposażenia, umundurowania, z danymi statystycznymi dotyczącymi zdarzeń drogowych powiatu mińskiego i opisami kilku najgłośniejszych wypadków ostatnich lat. Prelekcję w tym zakresie wygłosił naczelnik wydziału ruchu drogowego podinspektor Piotr Wojda, który w swoim wystąpieniu podkreślił kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innego użytkownika drogi.

Wśród zaproszonych gości byli również: emerytowany policjant, młodszy inspektor w stanie spoczynku Wojciech Pasieczny ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz dziennikarz Patryk Mikiciuk, autor programów poświęconych motoryzacji.

Sympozjum zakończyło się prezentacją zabytkowych pojazdów militarnych i motocykli.

 

mz

foto:starostwo powiatowe

  • Policjanci na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa
  • Policjanci na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa
  • Policjanci na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa