Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami

Z uwagi na trwającą porę jesienną, i coraz szybsze zapadanie zmroku, policjanci ruchu drogowego prowadzą akcję skierowaną wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego – rowerzystów. Funkcjonariusze dokonują częstszych kontroli kierujących jednośladami. Sprawdzają trzeźwość, wyposażenie roweru w tym przede wszystkim posiadanie elementu odblaskowego.

Rozpoczęta na jesieni 2017 roku akcja związana z wręczaniem odblaskowych kamizelek, pieszym i rowerzystom, ma swoja kontynuację w trwającym właśnie sezonie jesiennym. Policjanci częściej niż dotychczas dokonują kontroli kierujących jednośladami. Mundurowi sprawdzają przede wszystkim trzeźwość rowerzystów oraz obowiązkowe wyposażenie w tym posiadanie elementu odblaskowego.

Obowiązek ten wynika z aktualnych przepisów kodeksu drogowego, według których, poruszający się rowerem, bądź pieszy, po drodze po zmroku, poza obszarem zabudowanym musi posiadać przy sobie element odblaskowy.

Prowadzona akcja „Bądź widoczny świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem” wpisuje się także w założenia powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Mundurowi podejmują działania w następujących obszarach:

  • kształtowanie świadomości kierujących i rowerzystów m.in. podczas przeprowadzanych kontroli na drodze,
  • usprawnienia nadzoru nad ruchem drogowym,
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej,
  • intensyfikację działań kontrolnych w rejonach o wysokim poziomie zagrożenia wypadkami.

Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z  dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością, i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.

Do większości wypadków, w których poszkodowani są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Apelujemy o rozwagę  i włączenie wyobraźni podczas poruszania się po drodze. Stosując się do przepisów,  dbamy o własne bezpieczeństwo ale też przyczyniamy się do propagowania pozytywnych zachowań drogowych.

 

mz

  • Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami
  • Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami
  • Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami
  • Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami
  • Działania „drogówki” wobec kierujących rowerami