Szkoliliśmy dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Szkoliliśmy dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów

Wczoraj w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli i pedagogów z terenu powiatu mińskiego. Szkolenie miało na celu zacieśnienie współpracy między policjantami zajmującymi się sprawami nieletnich a kadrą wychowawczą placówek oświatowych. Był to drugi termin spotkania, pierwszy odbył się 2 października. Łącznie w szkoleniu wzięło udział ok. 15 osób.

Omówienie procedur postępowania na wypadek różnych wydarzeń z udziałem nieletniego lub małoletniego, oraz przedstawienie zasad współpracy z patrolem szkolnym, było m.in. tematem szkolenia zorganizowanego przez policjantów wydziału ds. wykroczeń, nieletnich i patologii dla kadry dydaktycznej szkół podstawowych z terenu powiatu mińskiego.

Celem spotkania było zacieśnienie wzajemnej współpracy na rzecz podejmowanych działań w zakresie pomocy małoletnim i postępowania z nieletnimi. Szkolenie otworzył i słowo wstępu wygłosił naczelnik wydziału wykroczeń, nieletnich i patologii podinspektor Piotr Słoński. Następnie głos zabrała specjalistka od szkolnej profilaktyki sierżant sztabowy Dominika Witek, która przeprowadziła słuchaczy przez procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń z udziałem nieletniego. Omówiła także zasady współpracy z patrolem szkolnym oraz przypomniała i zachęciła do częstszego kontaktu dyrekcji szkół z miejscowym dzielnicowym. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Straży Miejskiej miasta Mińsk Mazowiecki inspektor Robert Szostak, który na co dzień aktynie wspiera policjantkę m.in. poprzez udział w patrolu szkolnym.

Podczas szkolenia padło wiele pytań, a odpowiedzi na nie i merytoryczna dyskusja były najbardziej wartościowym elementem tego spotkania. Policjanci będą podejmowali kolejne inicjatywy w dziedzinie prewencji kryminalnej w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

mz