Aktualności

Mińscy dzielnicowi realizują opracowane przez siebie nowe plany priorytetowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Data publikacji 14.01.2019

Dzielnicowi z powiatu mińskiego realizują zadania w ramach opracowanych przez siebie półrocznych planów priorytetowych. Plany priorytetowe to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i mają służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem. Zadania ujęte w planach wynikają z różnego rodzaju spotkań ze społeczeństwem, debat oraz z bieżącej analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z konkretnymi planami dzielnicowych dla danych rejonów miasta.

Dzielnicowi z powiatu mińskiego, od kilku tygodni realizują zadania, które wyznaczyli sobie opracowując plany priorytetowe. Plany te wynikają ze spotkań ze społeczeństwem, z analizy zdarzeń w swoim rejonie służbowym oraz analizy zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Efektem tej pracy jest wyznaczenie przez dzielnicowego konkretnego rejonu i zadań, które obejmie szczególnym zainteresowaniem.

Dzielnicowy rejonu VI sierżant sztabowy Rafał Rutkowski przygotował dla mieszkańców osiedla przy ul. Klonowej ulotkę, w której informuje o objęciu ich osiedla planem priorytetowym. Wynika on z faktu nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego zwłaszcza niestosowania się do znaku „zakaz zatrzymywania się”. Dzielnicowy Rutkowski stara się przed wszystkim informować i edukować mieszkańców, aby uczulić lokalną społeczność na problem niewłaściwego parkowania.

Przygotowane ulotki, funkcjonariusz zamieszcza w widocznych miejscach m.in. na klatkach schodowych wspomnianego osiedla.

Zachęcamy do zapoznania się z konkretnym planem priorytetowym opracowanym dla danego rejonu służbowego.

 

Rejon służbowy nr I:

1. Ul. Kołowa, rejon budynków jednorodzinnych oznaczonych numerami 5 i 7

2. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • inicjowanie spotkań z mieszkańcami osiedli, w rejonie których dochodzi do naruszenia norm prawnych,
 • systematyczne kontrole rejonów wymienionych miejsc podczas służby obchodowej,
 • sporządzanie kart zadań doraźnych w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych, w miejsca gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku.

 

Rejon służbowy nr II:

1. Rejon Parku Miejskiego od strony ul. Budowlanej ul. Ogrodowej,

2. Akty chuligańskie, zakłócenia ładu i porządku publicznego, kradzieże i uszkodzenia mienia, grupowanie się młodzieży szkolnej, która uszkadza infrastrukturę parku,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • systematyczne kontrole rejonu parku miejskiego
 • utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami SP nr 3 oraz ZS nr 1
 • kierowanie służb zewnętrznych do doraźnych kontroli w/wym. rejonu
 • zaangażowanie w działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr III:

1. Ul. Okrzei w rejonie bloków oznaczonych numerami od 20 do 39 (numery nieparzyste)

2. Zdarzenia o charakterze chuligańskim a w szczególności spożywanie alkoholu, uszkodzenia mienia na terenie parkingów samochodowych, klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, włamań do piwnic, używania środków odurzających,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizacja spotkań z mieszkańcami bloków przy ul. Okrzei w celu uświadomienia występującego zagrożenia
 • kontrola rejonu wymienionych bloków przy ul. Okrzei
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim.  

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr IV:

1. Rejon Placu Lotników Polskich mieszczący się pomiędzy ulicami Mireckiego, Siennicka, i Górki

2. Spożywanie alkoholu, zakłócenia spokoju publicznego, oraz uszkodzenia mienia

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • inicjację spotkań z mieszkańcami ulic przyległych do Placu Lotników Polskich, na którym dochodzi do zakłóceń porządku i uszkodzeń mienia w celu uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobiegania dalszym uszkodzeniom mienia,
 • kontrola rejonu Placu Lotników Polskich przez dzielnicowego w toku pełnionej służby,
 • sporządzenie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim na podstawie analizy zdarzeń.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 – 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr V:

1. Rejon osiedli przy ul. Śniadeckich oraz 1-go PLM 1A – 1D

2. Spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizacja spotkań z mieszkańcami osiedli w rejonie których dochodzi do spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych.
 • kontrole rejonu osiedli Śniadeckich i 1-go PLM 1A do 1D podczas pełnionej służby,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr VI:

1. Rejon osiedla przy ul. Klonowej

2. Niestosowanie się do znaku B36 – zakaz zatrzymywania się pojazdów,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizacja spotkań z mieszkańcami osiedla oraz z administracją,
 • systematyczna kontrola wymienionego rejonu
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejsca gdzie dochodzi do naruszania norm prawnych,
 • nawiązanie współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi w celu ustalenia przynależności dróg dojazdowych do poszczególnych budynków osiedla
 • opracowanie i rozpowszechnienie ulotki informacyjnej wraz z opisem nieprawidłowego parkowania i zatrzymywania się pojazdów na osiedlu,

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr VII:

1. Rejon przystanków PKP i PKS w miejscowości Barcząca

2. Zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie a także akty dewastacji na stacji PKP i przystankach PKS przez grupującą się młodzież w godzinach popołudniowych i nocnych

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym mających na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszania norm prawnych,
 • systematyczna kontrola rejonu stacji PKP Barcząca i przystanków PKS w trakcie pełnionej służby obchodowej,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr VIII:

1. Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Gliniak 19

2. Spożywanie alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, oraz z pracownikami sklepu mające na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych naruszania norm prawnych,
 • systematyczne kontrole w/wym. rejonu w trakcie służby obchodowej,
 • sporządzanie karty zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Gminną Komisją Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim, w celu odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

Rejon służbowy nr IX:

1. Miejscowości Starogród, Nowy Starogród, Dłużew, Wólka Dłużewska,

2. Problematyka dotycząca braku lub niewłaściwej ostrożności przy trzymania psów,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, mającym na celu uświadamianie o konsekwencjach prawnych naruszeń norm prawnych,
 • systematyczne kontrole wymienionego rejonu,
 • stosowanie środków prawem przewidzianych, wobec osób dopuszczających się naruszania przepisów prawa.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku

 

mz