Aktualności

Rusza sezon rowerowy. Kontynuujemy akcję znakowania jednośladów – zadzwoń, umów się, zabezpiecz rower przed kradzieżą

Data publikacji 29.03.2019

W związku z rozpoczynającym się sezonem rowerowym, dzielnicowi mińskiego rewiru zachęcają do skorzystania z możliwości bezpłatnego oznakowania swojego jednośladu. Policjanci kolejny już sezon znakują rowery gdyż rozpoczęta w 2016 roku akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zadzwoń, umów się, zabezpiecz swój rower przed kradzieżą.

Akcja znakowania rowerów odbywa się po patronatem Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego, przy dużym wsparciu Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki. Hasło tej kampanii to „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower”. Policjanci mińskiego rewiru dzielnicowych i komisariatów policji na terenie powiatu mińskiego, od początku tej kampanii realizują plan znakowania rowerów. Jak obserwujemy cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. Z uwagi na rozpoczęty sezon wiosenny kontynuujemy akcję znakowania jednośladów.

Aby umówić się na oznakowanie roweru należy skontaktować się z niżej wymienionymi jednostkami policji, na podane numery telefonów:

  • Rewir dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Mińsku Mazowieckim – tel. 25 759 60 04
  • Komisariat Policji w Halinowie     – tel. 22 783 60 77, 22 604 98 65
  • Komisariat Policji w Mrozach       – tel. 25 757 41 11, 25 604 98 50
  • Komisariat Policji w Stanisławowie – tel. 22 604 98 90
  • Komisariat Policji w Sulejówku    – tel. 22 783 99 66
  • Posterunek Policji w Kałuszynie – tel. 25 757 67 77

NA CZYM POLEGA znakowanie:         

Procedura znakowania roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym urządzeniem, jakim jest „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr, a następnie rejestracji w bazie danych prowadzonej przez Policję.

Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w miejscu widocznym naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru.

Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału - wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

  • rama roweru pod kierownicą,
  • ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
  • przedni widelec.

Dla dodatkowego zabezpieczenia jednośladu, policjanci specjalnym flamastrem nanoszą dodatkowe oznaczenie wskazane przez właściciela roweru, które jest niewidoczne gołym okiem.

Na znakowanie, po uprzednim umówieniu terminu, powinna zgłosić się osoba pełnoletnia, z ważnym dowodem osobistym i dowodem zakupu roweru, w przypadku jego braku policjanci przyjmą oświadczenie ustne.

 

Policjanci przypominają i apelują aby przed przybyciem na znakowanie, rower był czysty. Jest to niezbędne do prawidłowego naniesienia na ramę jednośladu, indywidualnego oznaczenia.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć kilka przepisów dotyczących użytkowników jednośladów.

Jazda rowerem po przejściu dla pieszych:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, prawo o ruchu drogowym

 

Art. 26. ust. 3 Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

 

Dodatkowe przepisy regulujące jazdę rowerem:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, prawo o ruchu drogowym

 

Art. 33. ust. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

§53 ust. 1 Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż

trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego

uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku

jazdy lub pasa ruchu;

4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

  • Plaka akcji znakowania rowerów