Aktualności

Piesi – niechronieni użytkownicy ruchu drogowego, apel policji o ostrożność

Data publikacji 31.07.2019

Policjanci mińskiej komendy apelują do wszystkich pieszych oraz rowerzystów o zachowanie największej ostrożności podczas korzystania z dróg. Dzisiaj w całym garnizonie warszawskim prowadzone są działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa właśnie tej grupie osób korzystających z dróg.

Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego – tak w policyjnym języku określamy pieszych i rowerzystów korzystających na co dzień z dróg publicznych. Niechronieni, ponieważ nie ochraniają ich jakiekolwiek osobiste środki techniczne, a w kontakcie z jadącym samochodem ryzyko poniesienia poważnych obrażeń ciała jest bardzo duże. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest  zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze ma obowiązek ustępować miejsca najeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście to powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, muszą zostać otoczeni szczególną troską. W związku z tym Policja, w ramach działań dedykowanych bezpieczeństwu, prowadzi cykliczne akcje skierowane wobec różnych użytkowników dróg. Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", skierowana wobec pieszych i rowerzystów jest tylko jednym z przykładów działań jakie podejmuje Polska Policja w tym mundurowi z mińskiej „drogówki”.

Mając na uwadze zagrożenie jakie wiąże się z brakiem czujności na drodze, raz jeszcze apelujemy o ostrożność i uwagę!

Warto dbać o własne bezpieczeństwo, życie mamy tylko jedno!

 

mz/kgp