Podpisaliśmy porozumienie o współpracy - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy

Data publikacji 08.11.2019

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski oraz druh Grzegorz Ostrowski prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim podpisali porozumienie o współpracy służb podczas działań poszukiwawczych zaginionych osób. Podpisanie porozumienia pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań oraz udostępnianie sił i środków w szczególności w postaci specjalistycznego sprzętu, co podniesie poziom udzielanej pomocy mieszkańcom powiatu mińskiego.

Przypadki zaginięć osób, jakie odnotowywaliśmy ostatnio wymagały użycia znacznych sił i środków, ponieważ istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia osoby zaginionej. Podczas tych działań zawsze mogliśmy liczyć na pomoc strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mińskiego. Ich gotowość do niesienia pomocy i udostępnianie posiadanego sprzętu pozwalało na znaczne przyspieszenie prowadzonych działań poszukiwawczych.

Aby te działania stały się jeszcze bardziej skuteczne, w tym tygodniu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy KPP w Mińsku Mazowieckim a OSP w Dębem Wielkim. Na dokumencie swoje podpisy złożyli komendant powiatowy policji inspektor Sławomir Rogowski oraz prezes druh Grzegorz Ostrowski.

Współdziałanie służb będzie obejmowało w szczególności:

 • inicjowanie oraz organizowanie wspólnych działań mających na celu odnalezienie osoby zaginionej,
 • inicjowanie i organizowanie wszelkich działań prowadzących do pozyskania specjalistycznego sprzętu służącego do poszukiwania i ratowania osób zaginionych,
 • udostępnianie podczas wspólnych działań, sił i środków a w szczególności  specjalistycznego sprzętu wraz z obsługą,
 • wzajemne alarmowanie, ostrzeganie oraz zapewnienie obiegu informacji o zaistniałym zdarzeniu,
 • podejmowanie niezbędnych czynności przyczyniających się do zwiększenia skuteczności wspólnych działań,
 • przeprowadzanie wspólnych spotkań roboczych, na których omawiane będą poszczególne sprawy zaginięć w celu doskonalenia metod poszukiwania osób zaginionych,
 • przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń, podczas których możliwe będzie zapoznanie się ze sprzętem służącym do poszukiwania osób zaginionych oraz wdrażanie nowych rozwiązań,

W dokładnym przeszukaniu terenu, który jest wskazywany jako obszar gdzie może przebywać zaginiona osoba, najważniejszą rolę odgrywają dobrze wyszkoleni ludzie, nierzadko z odpowiednim doświadczeniem i w pełni zaangażowani w wykonywanie swoich czynności. Mimo wszystko mamy nadzieję, że przypadków kiedy będzie potrzeba wspólnego działania, będzie jak najmniej.

 

st. asp. Marcin Zagórski

 • Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
  Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
 • Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
  Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
 • Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
  Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
 • Podpisaliśmy porozumienie o współpracy
  Podpisaliśmy porozumienie o współpracy