Aktualności

Kierownictwo Mińskiej Komendy na Konwencie Przewodniczących Rad Gmin.

Data publikacji 21.02.2020

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wziął udział w Konwencie przedstawicieli Rad Gmin Powiatu Mińskiego. Głównym tematem spotkania był stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant Powiatowy Policji insp. Sławomir Rogowski przedstawił i podsumował wyniki pracy policjantów w 2019 roku. Zaprezentowana została również analiza stanu bezpieczeństwa, plany rozwoju lokalnej Policji oraz omówiono inicjatywy i pomysły mające na celu służyć mieszkańcom i ich bezpieczeństwu.

W Urzędzie Gminy Dobre odbył się Konwent Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Mińskiego. Gospodarzami spotkania byli włodarze Gminy Dobre, Wójt Tadeusz Gałązka oraz Zastępca Wójta Piotr Chmielewski.

Głównymi tematami Konwentu były stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca samorządów lokalnych z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Sławomir Rogowski przedstawił i podsumował wyniki pracy policjantów w 2019 roku. Zaprezentowana została również analiza stanu bezpieczeństwa oraz plany rozwoju lokalnej Policji. Podczas spotkania omówiono bieżące pomysły oraz inicjatywy mające na celu służyć mieszkańcom oraz ich bezpieczeństwu. Podczas spotkania uczestnicy chętnie zabierali głos i dyskutowali co owocowało konstruktywnymi wnioskami na przyszłą współprace samorządów z Policją.

Na spotkaniu zaprezentowano radiowóz oznakowany KIA Stinger, którym aktualnie służbę pełnią policjanci mińskiej drogówki. Radiowóz rozpoczął służbę na naszych drogach głównie w celu ujawniania najbardziej rażących wykroczeń oraz piratów drogowych, którzy poruszają się po drogach coraz nowocześniejszymi i szybszymi autami. Ku przestrodze zwolenników szybkiej i niebezpiecznej jazdy policyjna kia Stinger ma 360 KM pod maską. Ten imponujący osiągami i wyglądem radiowóz z pewności wzbudzi respekt na naszych drogach jak również ostudzi i wyhamuje niejednego pirata drogowego.

 

rr