Dzielnicowy Gminy Halinów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Halinów

Dzielnicowy Gminy Halinów

starszy aspirant Piotr Siatkowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 230

Przyjmuje interesantów w Halinowie, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 39

tel. stacj.: 47 72 49 865

e-mail: dzielnicowy.halinow14@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 865.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Teren kompleksu leśnego znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr "637" w rejonie miejscowości Zagórze.

2. Problematyka dotycząca częstego zaśmiecania lasu.

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • powiadomienie Urzędu Miasta w Halinowie o prowadzonym planie,
  • sporządzenie karty zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w rejon kompleksu leśnego w miejscowości Zagórze,
  • reagowanie na wykroczenia i przestępstwa, stosowanie wobec sprawców przestępstw i wykroczeń środków represyjnych przewidzianych prawem,
  • w okresie obowiązywania planu systematyczne kontrolowanie kompleksów leśnych - oddziaływanie prewencyjne przez dzielnicowego,
  • w okresie od 01.09.2020 do 01.02.2021 roku prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami pobliskich miejscowości,
  • w okresie od 01.09.2020 do 01.02.2021 roku nawiązanie współpracy z miejscowym leśniczym Lasów Państwowych,

4. Realizacja: 02 sierpnia 2020 - 01 lutego 2021 roku.