Dzielnicowy Miasta Halinów i miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski

Dzielnicowy Miasta Halinów i miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski

Data publikacji 14.05.2013

starszy aspirant Mariusz Lipski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 465

Przyjmuje interesantów w Halinowie, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 39

tel. stacj. 47 72 49 865

e-mail: dzielnicowy.halinow13@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 865.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon stacji PKP Halinów.

2. Wykroczenia związane z naruszaniem porządku publicznego, zdarzeń kryminalnych, zaśmiecaniem, wywołane w wielu przypadkach stanem upojenia alkoholowego,

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • spowodowanie spadku o 10% wykroczeń o charakterze     porządkowym w rejonie stacji PKP Halinów w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia,
  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczajcie się w wykroczeń,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie stacji PKP Halinów,
  • Uświadomienie osobom pozostawiającym swoje mienie na terenie stacji PKP Halinów o konieczności odpowiedniego zabezpieczania swojego mienia.
  • Uświadomienie osobom przebywającym na stacji PKP Halinów i w rejonie stacji o obowiązku przestrzegania norm prawa, oraz konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej

4. Realizacja: 02 sierpnia 2021 - 01 lutego 2022 roku.