Dzielnicowy Gminy Cegłów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Cegłów

Dzielnicowy Gminy Cegłów

Data publikacji 24.05.2012

starszy aspirant Mariusz Korporowicz

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 237

Przyjmuje interesantów:

  • w Mrozach, w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10,
  • w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Cegłowie przy ul. Pl. Anny Jagiellonki 18A (wejście od ul. Kościuszki).

tel. stacj.: 47 72 49 850

e-mail: dzielnicowy.mrozy18@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

 1. Rejon wiaty przystanku autobusowego w miejscowości Podciernie.

 2. Zjawisko spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku publicznego.

 3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • Oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie o 50% powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu wiaty przystanku autobusowego w miejscowości Podciernie

 

 4. Realizacja: 22 lipca 2021 - 21 stycznia  2022 roku.