Dzielnicowy Rejonu III - Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Rejonu III

Data publikacji 03.07.2019

sierżant sztabowy Piotr Kaczmarski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 006

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 47 72 49 810 wewn. 118

e-mail: dzielnicowy.minskmaz3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 810.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon Placu Dworcowego w Mińsku Mazowieckim.

2. Zdarzenia o charakterze chuligańskim a w szczególności spożywanie alkoholu, niszczenie mienia publicznego w postaci ławek, koszy na śmieci, wiat przystankowych, elewacji budynków dworca PKP i PKS.

3. Zakładany cel do osiągnięcia:

 •    zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie wyraźny spadek wykroczeń oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w danym rejonie tj. lokalnych mieszkańców oraz osób podróżujących środkami komunikacji publicznej.  Oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszaniu norm prawnych, uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wśród osób mieszkających i przebywających w danym rejonie, a także na przeprowadzonej analizie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa co doprowadzi do zmniejszenia się liczby zgłoszeń o 20%.

4. Realizacja: 1 lipca 2021 - 31 grudnia  2021 roku.

 

Rejon służbowy nr 3 obejmuje następujące ulice miasta Mińsk Mazowiecki:

 • 1 Maja  
 • Adama Asnyka                  
 • Bolesława Prusa
 • Elizy Orzeszkowej 3 – 21 (numery nieparzyste)
 • Elizy Orzeszkowej 6 – 32 (numery parzyste)     
 • Florencja
 • Gen. Józefa Bema         
 • Graniczna
 • Grzybowa
 • Jana Heweliusza
 • Jana Pawła II    
 • Jerzego Skarżyńskiego
 • Kolejowa           
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21 – 121 (numery nieparzyste)             
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 26 – 82 (numery parzyste)      
 • Licealna
 • Marii Szczepankowskiej
 • Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
 • Michała Elwiro Andriollego        
 • Mikołaja Kopernika      
 • Piękna
 • Plac Dworcowy
 • Polowa
 • Różana
 • Siedlecka
 • Stanisławowska
 • Stefana Okrzei 14 – 30 (numery parzyste)        
 • Stefana Okrzei 21 – 49  (numery nieparzyste)
 • Szarych Szeregów
 • Szczepana Redy
 • Tadeusza Kościuszki     
 • Tartaczna           
 • Warszawska 1 – 115 (numery nieparzyste)        
 • Warszawska 2 – 90 (numery parzyste)
 • Wenecka           
 • Wiśniowa
 • Zachodnia         
 • Zielona                               
 • Zofii Kalinowskiej           
 • Zofii Nałkowskiej