Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Data publikacji 24.05.2012

młodszy aspirant Robert Bucholski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 211

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie, w budynku przy ulicy Pocztowej 1

e-mail: dzielnicowy.mrozy16@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon zajezdni PKS Kałuszyn ul. Mostowa.

2. Problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku i zaśmiecania.

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez:

  •             przeprowadzenie w okresie od 15.02.20 do 15.03.20 r. spotkania z mieszkańcami Kałuszyna, celem uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobiegania dalszym wykroczeniom,
  •             kontrola rejonu zajezdni PKS każdorazowo podczas pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego i przez policjantów prewencji
  •             bezwzględne reagowanie na wszelkie wykroczenia w rejonie zajezdni PKS w Kałuszynie.

4. Realizacja: 22 stycznia 2020 - 22 lipca 2020 roku.