Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Data publikacji 24.05.2012

aspirant Robert Bucholski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 211

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie, w budynku przy ulicy Pocztowej 1

e-mail: dzielnicowy.mrozy16@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon stacji paliw Orlen w Kałuszynie.

2. Zjawisko spożywania alkoholu, zakłócania porządku, zaśmiecania oraz kradzieże paliwa.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeniu norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa,
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
  • ograniczenie zakłócania porządku publicznego.

4. Realizacja: 21 lipca 2020 - 21 stycznia 2021 roku.