Dzielnicowy Gminy Dobre - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dobre

Dzielnicowy Gminy Dobre

aspirant Mariusz Adamiec

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 226

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Stanisławowie przy ulicy Rynek 32A, lub

w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem przy ul. Rynek 21.

tel. stacj. 47 72 49 890

E-mail: dzielnicowy.stanislawow12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 890.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon parku gminnego przy placu zabaw dla dzieci i przystanku PKS w Dobrem.

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

3. Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych zgodnie z art 43´, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykroczeń popełnianych z art. 51§2 kodeksu wykroczeń.

4. Realizacja: 1 sierpnia 2021 – 31 stycznia 2022 roku.