Dzielnicowy Gminy Jakubów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Jakubów

Dzielnicowy Gminy Jakubów

Data publikacji 24.05.2012

młodszy aspirant Krzysztof Krajewski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 214

Przyjmuje interesantów w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A

tel. stacj. 47 72 49 890

e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 890.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Szkolnej i ul. Mińskiej w Jakubowie, gdzie znajduje się sklep spożywczy, Szkoła Podstawowa i skwer im. Kaczorowskiego.

2. Problematyka dotycząca spożywania alkoholu i nieobyczajnych zachowań.

3. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • z uwagi na powstały problem za pomocą działań prewencyjnych i przy kontroli miejsca zakłada się uświadomienie konieczności przestrzegania i konsekwencjach naruszania norm prawnych
  • egzekwowanie zachowania zgodnego z prawem poprzez stosowanie pouczeń, postępowania mandatowego i kierowania wniosków o ukaranie do sądu.
  • założeniem realizacji podjętych kroków jest zlikwidowanie problemu do poziomu 50% w stosunku do analizowanego okresu

4. Realizacja: 1 sierpnia 2021 r. - 31 stycznia  2022 r.