Powstał Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji - Kapelan - KPP w Mińsku Mazowieckim

Powstał Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji

Data publikacji 07.12.2009

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Delegatek Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji, zawartym w dniu 19 października 2007 roku, dekretem z dnia 24 listopada 2009 roku, Biskup Polowy Wojska Polskiego generał dywizji Tadeusz Płoski, mianował księdza Jerzego Daneckiego, kapelanem Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Mińsku Mazowieckim.

dn