Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Kierownictwo - KPP w Mińsku Mazowieckim

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

p.o. nadkomisarz Zbigniew Kołecki