Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Kierownictwo - KPP w Mińsku Mazowieckim

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

nadkomisarz Zbigniew Kołecki