Dzielnicowy Rejonu V - Rejon Służbowy nr 5 - KPP w Mińsku Mazowieckim

Rejon Służbowy nr 5

Dzielnicowy Rejonu V

sierż. Karol Witowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 005

E-mail: dzielnicowy.minskmaz5@ksp.policja.gov.pl

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04 lub 25 758 50 27