Dzielnicowy Rejonu IX - Rejon Służbowy nr 9 - KPP w Mińsku Mazowieckim

Rejon Służbowy nr 9

Dzielnicowy Rejonu IX

sierż. szt. Arkadiusz Wysocki

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 009

E-mail: dzielnicowy.minskmaz9@ksp.policja.gov.pl

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04 lub 25 758 50 27