Dzielnicowy Rejonu IV - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu IV

Data publikacji 27.08.2010

sierżant sztabowy Kamil Dąbrowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 002

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. ul. Bulwarna rejon posesji od numeru 1 do 7, rejon dawnego kina "Światowid"

2. Spożywanie alkoholu, zakłócenia spokoju publicznego, kradzieży oraz uszkodzenia mienia,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez:

 • inicjację spotkań z mieszkańcami ulic, na których dochodzi do zakłóceń porządku i uszkodzeń mienia w celu uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobiegania dalszym wybrykom chuligańskim,
 • organizacja spotkań środowiskowych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pełniącymi służbę w rejonie ul. Bulwarnej, celem uświadomienia o występujących zagrożeniach oraz w celu zapobieżenia dalszym wybrykom chuligańskim,
 • w okresie od 1 do 14 lipca b.r. nawiązanie kontaktu ze strażnikiem rejonowym dla tego rejonu mł. spec. Elwira Kulma.
 • systematyczna kontrola rejonu bloków 1 i 1A ul. Bulwarna oraz do rejonu posesji do nr 7 przez dzielnicowego w ramach pełnionej służby obchodowej,
 • systematyczna kontrola rejonu dawnego kina "Światowid", przez dzielnicowego w ramach pełnionej służby obchodowej,
 • sporządzenie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim na podstawie analizy zdarzeń.

4. Realizacja: 1 lipca 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

Rejon służbowy nr 4 obejmuje następujące ulice miasta Mińsk Mazowiecki:

 • Bolesława Limanowskiego        
 • Bulwarna           
 • Górki   
 • Ignacego Daszyńskiego               
 • Józefa Mireckiego         
 • Józefa Piłsudskiego      
 • Konstytucji 3 Maja        
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 – 19 ( numery nieparzyste)
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 – 24 (numery parzyste)                        
 • Mała 
 • Miodowa
 • Nadrzeczna
 • Plac Jana Kilińskiego     
 • Plac Stary Rynek                            
 • Rodziny Sażyńskich       
 • Romualda Traugutta                    
 • Siennicka 1 – 27 (numery nieparzyste)                                
 • Siennicka 2 – 18 (numery parzyste)                      
 • Spółdzielcza                     
 • Stefana Okrzei 1 – 19 (numery nieparzyste)     
 • Stefana Okrzei 2 – 12 (numery parzyste)           
 • Warszawska 117 – 169 (numery nieparzyste)     
 • Warszawska 92 – 178 (numery parzyste)
 • Zawiszy              
 • Zgoda    
 • Zygmunta Kazikowskiego