Dzielnicowy Rejonu IV - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu IV

Data publikacji 27.08.2010

starszy sierżant Kamil Dąbrowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 002

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon Placu Lotników Polskich mieszczący się pomiędzy ulicami Mireckiego, Siennicka, i Górki

2. Spożywanie alkoholu, zakłócenia spokoju publicznego, oraz uszkodzenia mienia

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • inicjację spotkań z mieszkańcami ulic przyległych do Placu Lotników Polskich, na którym dochodzi do zakłóceń porządku i uszkodzeń mienia w celu uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobiegania dalszym uszkodzeniom mienia,
 • kontrola rejonu Placu Lotników Polskich przez dzielnicowego w toku pełnionej służby,
 • sporządzenie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim na podstawie analizy zdarzeń.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 – 30 czerwca 2019 roku.

Rejon służbowy nr 4 obejmuje następujące ulice miasta Mińsk Mazowiecki:

 • Bolesława Limanowskiego        
 • Bulwarna           
 • Górki   
 • Ignacego Daszyńskiego               
 • Józefa Mireckiego         
 • Józefa Piłsudskiego      
 • Konstytucji 3 Maja        
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 – 19 ( numery nieparzyste)
 • Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 – 24 (numery parzyste)                        
 • Mała 
 • Miodowa
 • Nadrzeczna
 • Plac Jana Kilińskiego     
 • Plac Stary Rynek                            
 • Rodziny Sażyńskich       
 • Romualda Traugutta                    
 • Siennicka 1 – 25 (numery nieparzyste)                                
 • Siennicka 2 – 18 (numery parzyste)                      
 • Spółdzielcza                     
 • Stefana Okrzei 1 – 19 (numery nieparzyste)     
 • Stefana Okrzei 2 – 12 (numery parzyste)           
 • Warszawska 117 – 169 (numery nieparzyste)     
 • Warszawska 92 – 178 (numery parzyste)
 • Zawiszy              
 • Zgoda    
 • Zygmunta Kazikowskiego